Stannumsbiblioteket

I göteborgs­föreningens förråd i Stannum, Östadsvägen 68, finns ett par tusen böcker, företrädesvis äldre litteratur, se ett urval av dem i listan nedan. Samlingen härrör från ett antal olika boksamlingar, bl.a. Göteborgs Esperantoförenings gamla bibliotek, Esperantoalliansen i Göteborgs bibliotek (nu tillhörande Göteborgs Esperantoförening) och böcker som fil.dr Ebbe Vilborg samlat. Bland hans böcker finns en hel del om även andra planspråk, som Ido och Volapük. Böckerna från Esperantoalliansen utgörs till största delen av den boksamling, som kommer från uddevallaesperantisten Einar Dahl.

I Stannumsförrådet finns också ett par boklager främst från förlagen Al-fab-eto och Progreso Eldonejo. Dessa böcker kan köpas via vår nätbokhandel. (Den svenska esperantorörelsen har dessutom ett eget bokförlag: Eldona Societo Esperanto.)

Plats för forskare
Stannumsförrådet är ca 15m2 stort och innehåller också en arbetsplats för besökare eller forskare. Kontakta oss om du vill veta mer om vad som finns i vårt bibliotek.

Hitta dit
Buss Blå Express stannar alldeles utanför lokalen för biblioteket, hållplats Stannum. Restid från Göteborg bara 37 min, täta turer. På andra sidan vägen finns byggnaden som visas på bilden. Ingången är via vänstra husgaveln och sen går man ner en trappa. Kontakta Siv Burell, 070-721 34 79, om du vill besöka biblioteket. Googlemap-adress: Östadsvägen 68 Gråbo.

La ejo por la biblioteko

Nilssonska fonden

En särskild samling är Nilssonska Fondens bibliotek, ca 600 böcker; de flesta av dessa är nyare litteratur som förut var deponerade på Göteborgs Stadsbibliotek, men efter Stadsbibliotekets renovering 2012–2014 flyttades böckerna hem till fondens ordförande Inga Johansson, visa e-postadressen. Böckerna håller nu på att flyttas till Stannumsbiblioteket.

Ernst Sigfrid Nilsson avled 1959 och testamenterade pengar till esperantorörelsen i Göteborg. Testatorns vilja var att grunda ett esperantobibliotek i Göteborg. Efter en lång juridisk process och vissa tvister bildades Textilarbetare E. S. Nilssons Ideella Fond (informellt kallad Nilssonska Fonden) i mars 1981, med Esperantoalliansen i Göteborg som huvudman (ny huvudman är nu Göteborgs Esperantoförening). E.S. Nilssons testamente godkändes inte juridiskt, men genom en förlikning med Nilssons syskon fick esperantorörelsen en del av arvet som gåva. Denna del, tillsammans med medel från en tidigare insamling, blev grundplåt för fonden. (Fonden är juridiskt inte en stiftelse.) Fondens stadgar.

I januari 1982 gjordes en överenskommelse med Göteborgs Stadsbibliotek att Nilssonska Fonden köper in esperantolitteratur och att böckerna sedan deponeras på Stadsbiblioteket. Stadsbiblioteket vill nu inte längre kännas vid denna överenskommelse. Det finns dock esperantoböcker av annat ursprung på Göteborgs olika stadsdelsbibliotek, även på Stadsbiblioteket. Där finns de dels uppe i lånesalarna, dels i magasinet, och kan sökas via Gotlib. Delar av Nilssonska fondens böcker kan ännu sökas via Gotlib (märkta 'Ej tillgänglig … (REFERENS)'). Kontakta Inga om du vill låna från dessa böcker.

Lista på böcker i vårt bibliotek

Listan visar ett urval av våra böcker, många av dem har vi dubbletter av. Om du är intresserad av att köpa en dubblett (till låg kostnad + kostnad för försändelsen om du inte kan komma personligen), ta kontakt med Siv Burell, visa e-postadress, så kollar hon om boken finns som dubblett.

˄     Titolo     ˅˄     Verkisto     ˅ ˄ Jaro ˅  ˄ Orig lingvo ˅  ˄ Ĝenro ˅  ˄ Paĝoj ˅ Komento
50 jaroj kun Paul NylénStrönne, Jan1942esperantofak64
8 semajnoj en lando de l'granda planoSchwarz, A.1932esperantofak64proleta delegataro al U.S.S.R.
Acta InterlingvisticaRokiski, Ryszard redaktis1985esperantofak17213-a scienca interlingvistika simpozio
Adiaŭ, Kuzko !Knichal, Oldřich1987esperantobel88eld. Hungara Esp-Asocio
Aelita, la Marso formortantaTolstoj, Aleksej N.1928rusabel200romano, trad. E. Plll
Akbar, reganto de Hindujo 1556 - 1605van Limburg Brouwer1936hinda?bel215orienta romano; trad. Isbrücker
Aktoj de internacia scienca simpozio…Maitzen, Mayer, Tiŝljar1994esperantofak250…Esperanto 100-jara.
Aktoj de internacia scienca simpozio…Neergaard kaj Kiselman redaktis1992esperantofak118Volumo 1, eld. Ĉina Esp.-Eldonejo
Aktualaj problemoj de la nuntempa…Lapenna, Ivo1952esperantofak142…internacia vivo. /internaciaj organizoj
La Akvo kaj la homo en HungarlandoWisnovszky, I; Almássy, E1966hungarafaktrad. Otto Haszpra
Al abelujo ĝi flugasLiiv, Juhan1980estonabel156elekto kaj trad. Hilda Dresen; poemoj
Al la junuloj kaj biografioKropotkin, Petro1938polafak53SAT, biografio
Al TorentoEngholm, Stellan1934esperantobel94de Eld. Soc. Esperanto, Stockholm
Al TorentoEngholm, Stellan1930esperantobel94Heroldo de Esperanto, Germanio
Al TorentoEngholm, Stellan1972esperantobel96Dansk Esperantoforlag
Al unu lingvo por Eŭropo …Fettes, Mark1991esperantofak15…la estonteco de la Eŭropa babelo
La Alia pasintecoBulthuis, Rico1952nederlandabel292trad. Julia Isbrücker
Almanako de bulgaraj esperantistojGrigorov, Asen redaktis1984esperantobel142antologio
La Amo en la jaro dekmilElola, José de1932hispanabel352trad. Joseph Fernand Berger
Amo kaj morto en BalioBaum, Vicki1986germanabel420trad. P H Mooij…UEA
Analfabeto kaj butonoNuŝiĉ, Branislav1955slovenabel32trad. Boĵidar Trudiĉ
Anekdotoj pri GabrovanojDolapĉiev, Georgi1982bulgarabel28trad. Neno Janev
AniaroMartinsson, Harry1979svedabel174trad. William Auld kaj Bertil Nilsson
Anni kaj MontmartreSchwartz, Raymond1930esperantobel126romano
Ano de l'ringludoŜimunoviĉ, Dinko1926kroatabel86trad. Janjiĉ, Fran
Anstataŭa edzinoMaxwell, Erica1930anglabel210trad. M. Simpson
Arbetare-esperantismenLanti, E1931francafak40SAT, trad. en la svedan
Arĝenta duopo, pri Baghy kaj KalocsayBleier & Szilágyi redaktis1937esperantofak203kun bildoj pri la du famuloj
Atakoj kontraŭ ĝardenplantojNeergaard, Paul1954esperantofak240kun koloritaj bildoj en la fino
Auli, rakonto pri knabetoAdamson, Hendrik1934esperantobel88El Literatura mondo
Aŭstralio, Lando kaj PopoloDelsudo, A; Laiho, Lauri1927esperantofak92kun mapo
La Aventuroj de Huckleberry FinnTwain, Mark1982anglabel30bildstria magazino
Aventuroj de PioniroPrivat, Edmond1962esperantofak144kun kelkaj bildoj pri Privat k.a.
La Aventuroj de Tom SawyerTwain, Mark1981anglabel30bildstria magazino
La Aventuroj de ZemenHoai, To1942esperantobel124el Hanojo,Vjetnamio; kun bildoj
Avino rakontas fabelojn al NazoperloHansson, Margareta1970svedabel40trad. Christer Lörnemark
BagatelaroRosbach, Johan Hammond1951esperantobel174presita en Norvegio
Bahá' u'lláhBahàa Esperanto-Ligo1992esperantofak60La tero estas nur unu lando, kaj…
Bahá´u'lláh kaj la Nova EpokoEsslemont, J.E.1930anglafak192trad. Lidia Zamenhof
La Bahaa kredoInternacia. Bahaa komunumo?esperantofak14broŝuro
La BambuflutoFremdlingva eldonejo, Hanojo1973esperantobel207novelaro de Sud-Vietnamo
Barbaraj ProzaĵojBertrana, Prudenci1926katalunabel59trad. Jaume Grau Casas
Barbro kaj ErikoSchneider, A; Carlsson, Magda1933esperantobel40letera romaneto
Barbro kaj ErikoSchneider, A; Carlsson, Magda1933esperantobel40letera romaneto - koresp. inter du esp-istoj svedino kaj aŭstro
La Batalo de l'vivoDickens, Charles1891ang/germ/ebel128trad. el germana, trad. L.L. Zamenhof
Batalo pri la domo HeikkiläLinnankoski, Johannes1919finnabel60trad. Vilho Setälä
Baza legolibro por komencantojBenczik,Vilmos redaktis1986esperantofak11836 mallongaj legaĵoj kun 5-lingva vortaro
Baza literatura krestomatioBenczik,Vilmos redaktis1982esperantobel282Hungara Esperanto-Asocio
Bela Joe, aŭtobiografio de hundoSaunders, Marshall1929anglabel310trad. J. Blaikie, N. Hohlov
Beletraj eseojMiĥalkov, Georgi1987esperantobel116poezio kaj prozo
Bhagavad-GitaLorenz, Francisco Valdomiro1941sanskritofak95…sublima kanto de la senmorteco
Bibliografio de disertacioj pri Esperanto…Symoens, Edward1989esperantofak160…kaj interlingvistiko / UEA
Bill kaj lazuraj okulojGoldoni, Atus; Gabrielli, Lina1964esperantobel82aŭ Du kuleretoj da ĉielo
La Blankĉevala rajdantoStorm, Theodor1929germanabel158trad. Heino Heitmüller
Blua sangoWood, Willy1934nederlandabel187trad. Willy van Zoest
Bodil kaj la bandoHemmer Hansen, Eva1976danabel128trad. Gudrun Riisberg
BofilinoKaraslavov, Georgi1959bulgarabel328trad. Simeon Simeonov
Bona feriadoKos, Jan1988esperantobel44poemoj pri naturo kaj kredo
La Bona lingvoPiron, Claude1989esperantofak112
Bona rido…Helm, Axel A.1965esp-igitabel85300 anekdotoj / eldon. en Malmö
La BotistojKivi, Aleksis1919finnabel142trad. Hilma Hall
Božena Nĕmcová…Hoffmeister, D-ro ADOLF1963francafak20…Malgranda monografio
Božena NĕmcováHoffmeister, D-ro ADOLF1963esperantofak2011a sesio de Ĝen. Konf. de UNESCO
Brilo de fantomoThoræus-Ekström, Margid1967esperantobel72eld. Dansk Esperanto-forlag
Brulanta sekreto kaj aliaj rakontojZweig, Stefan1949germanabel158trad. Kathe k. Paul Schwerin
Bryggan mellan nationernaAdamson, Einar1924sved. esp.fak22esperantorörelsens historia
La BudhismoAgostino da Silva1947portugalafak22trad. José de Freitas Martins
Bukedo el ĉeĥaj naciaj mitojErben, K.J.1938ĉeĥabel94trad. Dro Tomáš Pumpr
La Bulgara lando kaj popoloKrestanov, Ivan1918esperantofak128kun etnografia karto
CezaroJeluŝiĉ, Mirko1934germanabel530romano, trad. Ivo Rotkviĉ
La Cikoni-kalifoBabits, Miĥaelo1929hungarabeltrad. Karlo Bodó
ColombaMérimée, Prosper1938francabel184trad. J. Beau
Colomba, Sep vangofrapoj, La knabo deMérimée, Prosper1938francabel513…de la Paŭlostrato; La princo k. Betty
ĈapajevFurmanov, D1933germanabel216trad. Dovjatnin, Eggers, Fedotov
La Ĉashundo de la BaskervilojDoyle, Arthur Conan1998anglabel174trad. William Auld
La Ĉasteco de JapanioMizuno, Hiroŝi; Gotoo, Cutomu1954japanafak42pri perfortaĵo al virinoj
Ĉe la sanktaj akvojHeer, J.C.1947germanabel214trad. A. Bader, P. le Brun, J. Schmid
Ĉeĥoslovaka antologioGinz,O; Kamaryt, Stan. Redaktis1935ĉeĥabel466
La Ĉielo kaj la inferoKardec, Allan1981franca/portufak420trad. Alfonso Costa; laŭ spiritismo
Ĉinaj familiaj pladojShudian, Guoji1986ĉinafak70trad. Liŭ Cajŝeng
Ĉirkaŭ la mondo kun la verda steloScherer, Joseph R.1933esperantofak272mondvojaĝo
Ĉirkaŭ la mondo kun la verda steloScherer, Joseph R.1933esperantofak272mondvojaĝo
Ĉu li venis trakosme?Valano, Johán1980esperantobel144romano de Claude Piron
Ĉu ni kunvenis vane?Valano, Johán1982esperantobel180romano de Claude Piron
Ĉu ŝi mortu tra-fikeBalano, Johán1982esperantobel92romano
Ĉu vi aŭdis tionGrenkamp-Kornfeld1930esperantobel46mallongaj amuzaj historioj
Ĉu vi konas Bulgarion ?Dekov, R; Georgiev, G.1978bulgarabel48romano
Ĉu vi konas la teron ?Dudich, Endre1983esperantofak> 150el la geologiaj sciencoj
Ĉu vi kuiras ĉine ?Valano, Johán1976esperantobel136detektivromano
Ĉu vi scias ?Appleby, Wilfrid M.1944esperantofak16200 demandoj, kiuj interesos esp-ojn
D.R. VietnamioFremdlingva eldonejo1975esperantofak204sur la kovrilo staras R.D.Vietnamio
Danco ĉirkaŭ lokomobiloTraat, Mats1984estonabel170trad. Hillar Saha; Henrik Seppik
Dancu marionetojBaghy, Julio1931esperantobel176novelaro
Datoj kaj faktoj pri la paca movadoNilsson, Anna T1926svedafak48la verkistino tradukis
De bordo al bordoBagrjana, Elisaveta1988esperantobel98elektitaj poemoj
De tajgoj al minaretojFighiera-Sikorska, Ada1991esperantobel36…el la taglibro de 11-jarulino
Dek du amrakontojLuin, Franko redaktis2002div. lingvojbel142kelkaj noveloj el la sveda
Dekkinga fuĝasAdema, Tjeerd1957nederlandabel220trad. F. Faulhaber
Desislava ridetasSilfer, Giorgio1987esperantobel72lirika poezio kaj satira prozo
Det internationale sprog EsperantoThorsen, Poul1951danafak16en aktuel redogørelse; en la dana
La Deveno de EsperantoMattos, Geraldo1987esperantofak112esperantologio, interlingvistiko
Devi Angreni kaJ Mak MiahVan den Brock, P.W.1927esperantobel64du rakontoj el Javo
Diablidoj, rakonto por la junularoLiebknecht, K1928esperantobel47eldonis SAT, Leipzig
Dialogoj en EsperantoDahl, Einar1932esperantofak31por kursoj
Dialogoj kaj komedietojDahl, Einar1938esperantobel32por kursoj kaj grupaj kunvenoj
Dibuk (inter du mondoj)An-Ski, S.1927judabel90teatraĵoj; trad. Izrael Lejzerowicz
Direktivoj de la XXlll kongreso de KPSUUnio de sovetaj societoj1966esperantofak74planoj pri la popola ekon. en USSR
DiskoRosbach, Johan Hammond1970esperantobel112Ciklo da skizoj
Diverskolora bukedetoLorenz, Francisco Valdomiro1941el 40 lingvojbel148poemaro trad. el 40 lingvoj
Doktor Zamenhof …Nordenstorm, L.; Lörnemark, Ch2007esperantofak170…och det internationella språket
Doktoro EsperantoZiółkowska, Maria1959polafak340dulingva libro - esperanto-pola
Doktoro Zamenhof och det int.språketNordenstorm, Leif2003svedafak84nur en la sveda
DokumentarJordens, J.P. k.a.1946fr,angl,ger,espfak300
Dokumentoj pri liberigo de S-VietnamioNacia Fronto de liberigo de S-Viet1968esperantofak150
Dokumetoj de EsperantoMöbusz, D-ro A.1921esperantofak200…Pri la hist. k. organizo de la Esp. mov.
La Dolĉa FranclandoDelaire, Pierre1972esperantofak130kun bildoj
Don Juan' TenorioZorrilla, José1981hispanabel190trad. Luiso Mimó Espinalt
Doňa BárbaraGallegos, Rómulo1975hispanabel262trad. Fernando de Diego
D-ro DornerEgerrup. H.L.1931?esperantobel208la sportkuracisto
Du amosentaj novelojStorm, Theodor; Escherich, M.1947germanabel41esperanto
Du malsanoj en esperantoHoog, H.A.1954esperantofak140represo de artikolserio; Nia Lingvo
La Dudek kvar sonetojLabé, Louise1975francabel76trad. W.T.Oeste, tekstoj france-esp.
Dum nokta deĵoroNedelĉeva, Nevena1987esperantobel88noveloj kaj teatraĵoj
Eduko danĝera kaj aliaj teatraĵojBrown, Harold1995esperantobel152teatraĵ…kun kelkaj kantoj
Einstein, la enigmo de la matematikoRohden, Huberto1978portugalafak130trad. Délio Pereira de Souza
EkofuturoTodorov, Petár redaktis1984esperantofak420Supera Financa Ekonomia Instituto
Ekumenismo kaj internacilingva problemoKorytkowski, Georgo J.1973angla/espfak176Int. Union of Catholic esperantists
EkzerciloMazzolini1928esperantofak72por supera praktika kurso de esperanto
El la SkizlibroWashington, Irving1924anglabel65trad. H.L. Elvin
El la vivo de bervala sentaŭguloBeaucaire, Louis1958esperantobel134maldeca epizodaro
El la vivo de Ludoviko ZamenhofHenriksson, Gösta1964esperantofak16biografio
El la vivo de netaŭguloEichendorff, Joseph von1958germanabel140trad. Bennemann, Paul
El tero kaj eteroPióro, Julia1964esperantobel114
Elektitaj novelojTurgenev, I.S,1923rusabel82trad. Alexandra Mexin
Elektitaj paroladoj kaj prelegojLapenna, Ivo1966esperantofak152suplemento al Retoriko
Elektitaj satirojKiŝon, Efraim1981germanabel112trad. Ziegler, Gerhard
Elektitaj verkoj, volumo lllMao Zedong1975ĉinafak280elektitaj verkoj, trad. ?
Eli Urbanova' nuntempa esp. poetinoSkalicka', Jitka2005esperantofak24Eli U. korespondis kun J. Baghy
Elektitaj poemojHeine, Heinrich1920germanabel48trad. Friedrich Pillath
Emilo de SmolandoLindgren, Astrid1993svedabel72trad. H. Brown, K. Rohdin
En okcidento nenio novaRemarque, Erich Maria1929germanabel252
En pli granda mondo, spirito diktitisXavier, Francisco Cándido1977portugalafak216trad. Carlos de Almeida Wutke,
Enciklopedio JapanaNakamura, T.1964esperantofak217por la UK en Tokio 1965
Enkonduko en la kategorion de AristoteloLa Fenica, Porfirio1983portugalafak80filozofio; trad. Evaldo Pauli
Enkonduko en la pedagogionSakaria, Hillar1932estonafak20historia skizo
EraroJacobson, Stig1998esperantobel52eldonis Al-fab-et-o
Esperanta AntologioAuld, William redaktis1958esperantobel642Poemoj 1887 - 1957
Esperanta legolibroSetälä, Vilho1921esperantofak
Esperantaj historietoj 1Frey, Peter1935esperantobel48mallongaj rakontoj
Esperanto - FaktaFaceto, nr.11980svedafak40en la sveda
Esperanto - latinets arvtagareCollinder, B; Stenström, J1943svenskafak32SEI:s skriftserie. nr. 1
Esperanto, Mittler der WeltliteraturOeste, Wilhelm Theodor1952germanafak96en la germ., sed ank. en la latina k. angla.
Esperanto-katalogoUEA, libroservo2001esperantofak190libroservo@uea.org
La Esperanto-movado en UppsalaSöderberg, Karl1981esperantofak56
Esprimoj de sentoj en EsperantoPrivat, Edmond1980esperantofak16resumo de kurso ĉe la Univers. de Geneve
Estona antologio 1Esperanto-Asocio de Estonio1932esperantobel136noveloj kaj poezio
Estona soveta poezioDresen, Hilda redaktis1977esperantobel202elekto kaj trad. Hilda Dresen
Etulaj aventurojHeide, Zora1983esperantobel104noveletoj
Eŭropo ĉe la abismoNitti, Francesco1924germanafak178trad. Robert Kreuz
Ezopa saĝoKalocsay, K.1956esperantobel126fabloj
Fabeloj de AndersenAndersen, H.C.1926danabel154trad. L.L. Zamenhof
Fabeloj, kvara volumoAndersen, H.C.1963danabel238kun bildoj; trad. L.L. Zamenhof
Fabeloj, plena kolekto, tria partoAndersen, H.C.1932danabel154trad. L.L. Zamenhof
Fabeloj, plena kolekto, unua partoAndersen, H.C.1926danabel152trad. L.L. Zamenhof
Fabeloj, unua volumo.Andersen, H.C.1965danabel238kun bildoj; trad. L.L. Zamenhof
Fajrolumo en la FrontoBejü, Liu1951ĉinabel148trad. S.J. Sü
Fajrolumo en la FrontoBejü, Liu1951ĉinabeltrad. S.J. Sü
Faktoj kaj fantaziojBoulton, Majorie1984esperantobel/fak232progresiva lernolibro
Faktoj pri GermanujoArntz, Helmut1966germanafak94kun bildoj kaj mapo
Faktoj pri GermanujoArntz, Helmut1958germanafak72Donaco por eksterlandaj esp-istoj
Faktoj pri GermanujoArntz, Helmut1960germanafak80kun bildoj
Faktoj pri GermanujoArntz, Helmut1958germanafak72kun bildoj
Faktoj pri IslandoHansson, Ólafur1961islandafak72trad. Baldvin B. Skaftfell
Falantaj murojSteele, Trevor1997esperantobel160…kaj aliaj rakontoj
FannyFerber, Edna?anglabel240trad. Berno Fabo, 1934
La Faraono / bildserioPrus, B.1980polabel136trad. Kabe (Kazimierz Bein)
La Faraono, unua volumoPrus, B.1925polabel194trad. K. Bein (Kabe)
La Faraono, dua volumoPrus, B.1926polabel238trad. K. Bein (Kabe)
La Faraono, tria volumoPrus, B.1926polabel198trad. K.Bein (Kabe)
Faulhaber rakontasFaulhaber, Fritz1972esperantobel32F. estas nederlandano k. Akademia membro
FaŭstoGoethe1949germanabel190trad. Bartelmes, N
Fenomeno SvislandoBaur, Arthur1970esperantofak144prezento de Svislando
La Fera KalkanumoLondon, Jack1930anglabel364trad. Georgo Saville
Ferio kun la mortoLindqvist, Karl1962esperantobel72krimromano
La Fianĉiĝo; LeaKivi, Aleksis1920finnabel64du teatraĵoj; trad. Hilma Hall
Fianĉo de l' sortoRosbach, Johan Hammond1977esperantobel192Dansk Esperanto-forlag
Filigramoj el lumoFranco, Divaldo P.1976portugalabel/fak154trad. Benedikto Silva; pri R. Tagore
La Fingro de la diabloChristensen, Nils1957esperantobel30pri katedralo en Hamar, Norvegio
La FinoBernadotte, Folke1945svedafak78…en Germanujo printempe 1945…
La Firmao de la kato kiu pilkludasBalzac, Honoré de1924francabel75trad. Paul Benoit
Flugilhava ŝtono, elektitaj poemojKaren, Jiří1985ĉeĥabel236poemaro, trad. Jiří Kořínek
Fortikaĵo en GyulaKiss, Anikó1983hungarafak32trad. Zsolt Gyarmathy
Fokso - NuksoHerrmann, Ignát1932bel68gazeto pri scienco
Fokuso, 88/4 (8)Broczkó, Peter, redaktoro1988esperantofak64scienco, tekniko, socio, ekonomio, k.t.p.
Folioj el la bildolibro de DioMartinus1965danafak100trad. C . Graversen
FontamaraSilone, I1930italabel188trad. A. Anĝelo; J. van Scheepen / SAT
Fonto de l' vivo, el la sankta biblioFurhammar, Gunnar1948esperantofak60Kristana Esp. Eld. Hällabrottet, Svedio
Fontoj de EsperantoGregor, D.B.1982esperantofak32fonetiko, morfologio, vorttrezoro k.t.p.
For la neŭtralismon !Lanti, E.1925esperantofak32SAT, 3:a eldono
La Foraj stelojFremdlingva eldonejo, Hanojo1974esperantobel256novelaro
Forgesitaj homojMar, Cicio1937esperantobel240la Verdfolio Librejo, Shanghai
La Forto de l' veroAdi1948esperantobel62facila lernolibro/romano
Fortoj de l'vivo / Esperanta FinnlandoSetälä, Vilho1967esperantofak208
Fratoj LeonkoroLindgren, Astrid1987svedabel128trad. Kerstin Rohdin
Fraŭlino JulieStrindberg, Augustbelnaturalista tragedio
Fremdvortoj en EsperantoNeergaard, Paul1933esperantofak64SAT, Parizo
Fundamenta KrestomatioZamenhof, L.L.1929esperantofak164dekdua eldono
Fundamento de EsperantoZamenhof, L.L.1963esperantofak354naŭa eldono
La Fundo de l'mizeroSieroszewski, W1926polabel90trad. Kabe
Gaja knaboBjörnstjerne Björnssonnorvegabel
Gajaj horoj por esperantistojWalter, C1929esperantofakSpritaĵoj, Anekdotoj, Societludoj
Gajaj vesperojWalter, C1931esperantofak80ludoj, m.m. reguloj por gvidantoj
La GastejestrinoGoldoni, Carlo1981italabel154trad. Carlo Minnaja
Geedzaj moroj…Xing, Tian1989ĉinafak158…de Ĉinaj Nacimalplimultoj
Georgi DimitrovBlagoeva, Stela1962esperantofak212biografia skizo
Germana demokratia respublikoArndt, Dörrer, Fiebelkorn k.a.1969germanafak249bildoj kaj faktoj
Granda aventuro k. aliaj novelojSzilágyi, Ferenc1945esperantobel144Stokholmo, Eldona Societo Esperanto
Granda aventuro k. aliaj novelojSzilágyi, Ferenc1989esperantobel152dua eldono
GudrunJensen, Johannes V.1977danabel136J.V. Jensen ric. la Nobelpremion 1944
Gösta Berling; unua partoLagerlöf, Selma1934svedabel552trad. Stellan Engholm
La Ĝardeno de la urbestroGabrielli, Lina1978esperantobel110novelaro
Ĝenerala kibernikoBroczkó, Peter red.1986ang,fr,espfak210prelegoj dum kongr. 1985 de TAKIS
La Ĝoja podioSchwartz, Raymond1949esperantobel266poemoj kaj teatraĵoj
HamletoShakespeare, W.trad. L.L. Zamenhof
Hamleto, reĝido de DanujoShakespeare, W.1924anglabel176tragedio; trad. L. Zamenhof
Hans Christian Andersen …Heilskov, Chr.1938esperantofak64…liaj vivo kaj verkoj
Herezulo, sendependa revuo…de Corbéra1936esperantobel18…kontraŭ ĉiajn dogmojn; jan-marto
Herezulo, sendependa revuo…de Corbéra1936esperantobel18…kontraŭ ĉiajn dogmojn; aprilo-junio
Hieraŭ, hodiaŭ, morgaŭGolden, Bernard1982esperantobel96noveloj
HieroglifoPióro, Julia1979esperantobel96noveloj
Hilbertaj spacoj en intuiciismoHeyting, A.1966angl/espfak90duono en la angla, duono en esp.
Hindo rigardas SvedlandonSinha, L.1936esperantofak200spertoj pri la tuta Svedio, kun bildoj
La Hispana tragedioLast, Jef1937nederlandatrad. G.J. Degenkamp
Hispanio por viMaximo1965hispanafak72turisma broŝuro; trad. N.L. Escartin
Historia skizo de la internacilingva ideode Brun, G.P.1929esperantofak40pri planlingvoj
Historio de EsperantoBrüggemann, K.1923esperantofak160kun paroloj, leteroj de Dro Zamenhof
Historio de la lingvo EsperantoPrivat, Edmond1923esperantofak200deveno kaj komenco 1887 - 1900
Historio de la lingvo EsperantoPrivat, Edmond1927esperantofak200la movado 1900 - 1927
Historio de S.A.T. 1921 - 1952S.A.T.1953esperantofak152red. eble Banje, Glodo kaj Bartelmes
Ho ve, miaj ŝuoj !Fröschel, Georg1981germanabel58trad. Brita Lindeberg
La Homa lingvoCollinson, W.E.1927esperantofak96eld. Rudolf Mosse, Esperanto-fako
La Homaj rasoj de la mondoNordenstreng, Rolf1935esperantofak212rasbiologio
La Homo kiun miljonoj aŭskultasFurhammar, Gunnar1941esperantofak112pri Stanley Jones kaj lia mesaĝo
Homo, lernu de la akvo!Darázs, Bérci1967esperantobel18novelo
Homoj kaj riverojRosbach, Johan Hammond1957esperantobel140rakontoj pli - malpli veraj
Homoj sur la teroEngholm, Stellan1932esperantobel202gajnis Lit. Konkurson en 1931
La HorloĝistoDjen Bjen Fu1971esperantobel414elektitaj vjetnamaj noveloj 1945-1964
Humora novelaroHasse Z1944svedabel60trad. Ferenc Szilágyi
Hungaraj rakontojHerczeg, Ferenc1925germanabel48trad. A. Panajott
Hungarian Cookery BookGundel, Károly1980esperantofak104140 hungarian specialities
La Ideala nutraĵoMartinus1965danafak98trad. C. Graversen
Idoj de OrfeoBulthuis, H. J.1923esperantobel544romano
La Idolo plej longe vivantaMartinus1961danafak98trad. C. Graversen
Ifigenio en TaŭridoGoethe1929germanabel108trad. L.L. Zamenhof
Ili vivis sur la teroRobineau, M kaj B.1998francafak242ok jaroj da migrado ĉ. nia planedo
La Infanoj de BetlehemLagerlöf, Selma1933svedabel32trad. Oscar Frode
Infanoj de la malriĉulojLee, John A.1972anglabel272trad. Bertram Potts
Infanoj en TorentoEngholm, Stellan1946esperantobel100Eldona Soc. Esperanto, broŝurita
Infanoj en TorentoEngholm, Stellan1946esperantobel94Eldona Soc. Esperanto, bindita
Infanoj ne konas limojnWaagenaar, Sam1961?fak118fotolibro
InferioBulthuis, H.J.1938esperantobel148Int. Cseh-Instituto de Esperanto
InferioBulthuis, H.J.1990esperantobel154eld. Intern-Cseh-Inst. fondita 1938
La Instituto MilnerJullien, Jeanfrancafak36trad: La Lyona Grupo
Insulo de feliĉulojStrindberg, August1926svedabel70trad. Oskar Frode
Inter Sovetaj popoloj (1939 - 1946) 1)Diksztejn, Petro1981esperantofak174SAT-broŝuro
Inter Sovetaj popoloj (1939 - 1946) 2)Diksztejn, Petro1981esperantofak176SAT-broŝuro
Inter sudo kaj nordoSzilágyi, Ferenc1950esperantobel186Eldona, Stokholmo
Interlingvistiko kaj esperantologioManders, dro W.1950?esperantofak98
Interlingvistiko, esperantologioOljanov, Violin, redaktis1985esperantofak250Bulgara esp.asocio
La Internacia faŝismo detruas la arton…Informa Servo de Nacia Patrona tur1937esperantofak28…de Hispanio, bildoj antaŭe kaj post milita detruo
La Internacia lingvoLapenna, Ivo1954esperantofak192antaŭparolo de E. Malmgren, prez.de UEA
Invito al ĉieloSayers, James D.1949esperantobel206romano
Invito, aŭ kion diris la instruisto C.Coimenius, J.A.1970ĉeĥafak80pri naturo k. vidindaĵoj de Ĉeĥoslov.
IrisisT SAS, Henry?nederlandabel194trad. Van de Vuver, P.Ch.M.
Islanda lingvoBödvarsson, Árni1977esperantofak18por UK 1977, enkonduko en la gram.
Islandaj pravoĉojRagnarsson, Baldur1964islandabel110tri rakontoj el antikva Islando
Islando, lando, vivo, literaturoKristjánsson, Ólafur1930esperantofak56
Jaĥto veturas for … kaj veturigas la mortonDorval, Deck1983esperantobel190
Jan Amos Komenský (Comenius)Novak, Jan1921ĉeĥafak28trad. Esperantistinoj en Prago
Janusz Korczak, (Treblinka)Szlązakowa, Alicja1949polabel142trad. Barbara Sokalówna
Japana kvodlibetoNakamura k. Masao kompilis1965esperantobel128poemoj, teatraĵoj, prozo
Japanaj fabelojŜimomura, J.1957japanabel60Mikami, T. trad.
Japanlando, gvidlibroJapana Esp. Instituto trad.1927japanafak102kun bildoj
Jarmiloj pasasHaefker, Hermann1930esperantofak246esp. kaj mondhistorio
Jaro 2000, revolucio sen perdantojMuller, Henri1984angla ?fak166esperantigis: SAT
Jaroj sur teroLakshmiswar, Sinha1966esperantofak126memoroj de la verkisto
Jen LondonoLadybird,1971anglafak50serio Ladybird; kun metroa mapo
Jen Londono !Lewesdon, John1971anglafak50trad. J.C . Wells; gvidlibro
Jimmie HigginsSinclair, Upton1934anglabel370trad. Karl Fröding
Joĉjo, la amiketoOtto, Elsa1980esperantobel94legolibro por komencantoj
Johano la bravaPetöfi, Sándor1984hungarabel60poemaro; trad. Kálmán Kalocsay
Jolanto, la filino de l'reĝo RenéHertz, Henriko1908danabel103trad. Hj. J. Runeberg
Jozef kaj la edzino de PotifarBulthuis, H.J.1926esperantobel200romano
La Juda ProblemoHerzl, Dro Teodoro1934germanafak140provo de solvo de la juda problemo
Judoj sen nomoGold, Michaël1974anglabel220trad. Georgio Saville, broŝurita
Judoj sen nomoGold, Michaël1974anglabel220trad. Georgo Saville, bindita
Jugoslavio kaj ĝiaj popolojSlovenia Esperanto Ligo1953esperantofak308bildoj kaj mapo
La Junulino el StormyrLagerlöf, Selma1930svedabel94trad. O. Frode, broŝurita
La Junulino el StormyrLagerlöf, Selma1930svedabel94trad. O. Frode, bindita
Junuloj en TorentoEngholm, Stellan1972esperantobel1441) Infanoj en T. 2) Junuloj en T.
Kain kaj AbelSzathmári, Sándor1977esperantobel288redaktado de Vilmos Benczik
Kalendaro tra la tempo, tra la spacoCherpillod, André2002esperantofak200
KalevalaLönnrot, Elias1964finnabel368trad. Joh. Edv. Leppäkoski
Kalevipoeg, estona popola eposoKreutzwald, Fr.R.1975estonabel88trad. Hilda Dresen
Kanako el KananamLinton, Kenneth G.1960esperantofak200aventuroj en la Ĝangalo de Novgvineo
Kandid aŭ la optimistoVolter (= Voltaire)1929francabel162trad. E. Lanti
Kanto de junecoMo, Yang1981ĉinabel304trad. Yang Yongsen
Kantoj kaj romanojHeine, Heinrich1968germanabel382trad. K.Kalocsay; G. Waringhien
La KapitanfilinoPuŝkin, A.S.1927rusabel172trad. Rudolf Mosse
KarloPrivat, Edmond1926esperantofak46facila lernolibro
Karlo, facila lernolibroPrivat, Edmond1957esperantofak46
Karlskoga, por la SEF-kongreso 1944…Karlskoga Esperanto-Societo1945svedafak56…venis malfrue; trad: Nylén k Engholm
KarnavaloGabrielli, Lina1973esperantobel78
La Kato en la sako ….div.hungaraj verkistoj1978hungarabel134…. Kaj aliaj noveloj
Kaŭkazaj rakontojLermontov, M.J.1964rusabel70trad. D. Staritsky
Kelkaj faktoj pri la BudhismoGällmo, Gunnar2002esperantofak78la verkinto mem estas budhano
La Kialo de l'vivoDenis, Léon1982francafak47Brazila Spiritisma Federacio
Kiamaniere distingi la fungojnSimondetti, Mario1986ital/espfak62kaj itale kaj esperante
Kie estas la mortintoj ?Rutherford, J.F.1927anglafak56…la respondo de la Biblio
Kiel akvo de l'rivero, volumo 2Schwartz, Raymond1946?esperantobel488romano, dua parto
Kiel esti amata?Brandys, Kazimierz1964polabel66trad. Jerzy Grum
Kinkas Akvobleko; La morto kaj ...Amado, Jorge1984esperantobel110…la morto de ~ /
Kio estas S.A.T. ?Masson, Henri1983esperantofak22
Kion travivis aŭstria familio en la …Linz, Erika1985esperantobel196…brazila praarbaro
Kiso de la reĝinoNaĵivin, I.F.1950rusabel188trad. D. Staritsky
Kit vivasLyngbirk, Jytte1973danabel94trad. Gudrun Riisberg
La Klasika periodoWaringhien, Gaston1980esperantofak252prozo kaj poemoj
Klereco por hodiaŭ kaj morgaŭKlein, Helmut; Reischok, W.1970esperantofakVerlag Zeit im Bild, Dresden
La Knabino, kiu ne volis iri al la infanejoWiderberg, Siv; ill. Torudd, Cecilia1988svedabel34trad. Malte Markheden
La Knaboj de Paŭlo-StratoMolnár, Francisko1938hungarabel180trad. Ladislao Spierer
Koko krias jamSzilágyi, Ferenc1955esperantobel226novelaro
La KombiloGabriello, Lina1962esperantobel72
Kompatinda KlemMerchant, John1931esperantobel62
Kompatinda KlemMerchant, John1931esperantobel90
Konciza geografio de ĈinioJudi, Jen1964esperantofak240kun mapo
La Konscienco riproĉasStrindberg, August1928svedabel60trad. G.H. Backman
La KonsolantoXavier, Francisco Cándido1977portugalabel190trad. Benedicto Silva
Konsultlibro pri esp.bibliotekoj k. muzeojĜivoje, Marinko1980esperantofak56bibliotekoj kaj muzeoj de div. landoj
Kontiko, ekspedicio ~Heyerdahl, Thor1951norvegafak210kun bildoj
Konturoj de la lingvonormigo…Wuster, Eugen1975germanafak130… en la tekniko; trad. Emil Pfeffer
Kor/r/espondu esperanteJohansson, Inga; Sahlquist, Åsa1985svedafak128gvidlibro pri leterskribado
La Kormoranoj ankoraŭ flugasGion, Nándor1991hungarabel114trad. Laszló Huszár
Korrespondera med hela världenPehrsson, Rudolf1949sved+espfak48parallelltexter sv - esp.
Kredo, floroj, dinamitoOlsson, Ernst1961esperantofak80pri Sankta Birgitta (Brigito), von Linné, A. Nobel
Kredu min sinjorino!Rossetti, Cezaro1950esperantobel260
Kristana Esperantista Ligo KoreoEsperanto-organizaĵoj en Sud.Koreo1977esperantofak44organo de Korea KELI
Kristana Filozofio, mil jaroj de ~Pauli, Evaldo1985esperantofak260
Kruko kaj Baniko el BervaloBeaucaire, Louis1979esperantobel144maldecaj anekdotoj
Ksenofobia gvidlibro al la NederlandanojBolt, Rodney2008anglafak62Simon Davies
Kudlago, la malgranda eskimovan Hichtum, N.1936nederlandabel40trad. S.D. Mannoury
KulioSzékely-Lulofs1939nederlandabel178de SAT
Kulturo de la amoSzilágyi, Vilmos1988hung/ esp.fak192bildlibro pri la seksa vivo
Kuŝanta tigroPromet, Lilli1971estonabel76trad. Alma Lekko
La Kvar paĝoj de la mondoStieger, Anton1946germanabel36taglibro de amo F.Th. Bischof
Kvara rapsodioSzilágyi, Ferenc redaktis1944esperantobel48eld. Stockholm Eldona Soc. Esp.
Kvaropo - poemojAuld; Dinwoodie, Francis, Rosetti1952esperantobel266
La Kvarteto de MendelssohnIwaszkiewicz, Jarosław1982polabel104trad. Jerzy Grum
Kvin novelojTuglas, Friedebert1984estonabel126trad. Seppik, Henrik
Kvina rapsodioSzilágyi, F.1953esperantobel76
Kvinpinta ludaroBick, Eckhard1992eperantofak150eldonita en Danio
La Laborista EsperantismoLanti, E.1928esperantofak40S.A.T.
Laktisto de MäekülaVilde, Eduard1983estonabel256trad. Valev Kruusalu
La Landlima problemo Ĉinio kaj HindioFremdlingva eldonejo,Pekino1963ĉinafak132
Landoj de l' FantazioJung, Teo1927esperantobel324romano en tri partoj
La LanternistoSienkiewicz, H.1973polabel208trad. KABE
La LanternistoSienkiewicz, H.1940polabel208trad. KABE
LapplandMalmgren, E.1935esperantofak32Esperanta Turista Asocio
La Lasta poemoCasas, Jaume Grau1936esperantobel32poemoj
La Lastaj infanoj de OldrovaloPausewang, Gudrun1987germanabel78trad. Joachim Giessner
La Lastaj tagoj de L.L. ZamenhofOberrotman A. Jung, Teo1921esperantofak48
Legendoj pri SEJMBronŝtejn, Mikaelo1992esperantobel64
Leteroj de L.L. ZamenhofWaringhien, G. prezentas1948esperantofak368korespondo kun francaj eminentuloj
Leteroj el mia muelejoDaudet, Alphonse1949francabel80trad. Mijake-Ŝihej
LevoĉaZubricky, Jozef D.1968esperantofak122kun bildoj
La Liberecana socioBastjen, Georgo1932francafaktrad. Alberto Ozre, SAT
Libro de amoben Guni, Arieh1959esperantobel262poemoj
Libro de ApokrifojČapek, Karel1970esperantofak106
Liliputo, unua vojaĝo de GuliveroSwift, Jonathan1961anglabel64trad. Ethel M. Prent
La Lingva esenco de EsperantoAtanasov, Atanas1983esperantofak176
Lingvaj respondoj, plena kolektoZamenhof L.L.1927esperantofak92pri la deveno de esperanto
Lingvistikaj aspektoj de EsperantoWells, John1978esperantofak76
Lingvo kaj religioGishron, Jeremi1986esperantofak212pri la frua esperantismo
Lingvo, stilo, formoKalocsay, K1931esperantofak143Literatura Mondo
Lingvo, stilo, formoKalocsay, K.1970esperantofak162
LirikoUkrajinka, Lesja (Larisa Petrivna Kosaĉ-Kvitka)1971esperantobel86kompilis Nadija Andrianova
Ludoviko Zamenhof… lernolibroForsman, Lars1993esperantofak58Por progresantoj
Ludwik ZamenhofPrivat, Edmond1920esperantofak102
Malfacilas esti dioStrugackij, Arkadij k. Boris1992rusabel168trad. Aleksej Ĵuravljov
La Malgranda Johanovan Eeden, Frederiknederlandabel183trad. H.J. Bulthuis…
Maljunulo migrasEngholm, Stellan1943esperantobel60du kamparaj noveloj
Malriĉaj homojMóricz, Zsigmond1979hungarobel36trad. Károly Bodó
Malsata ŝtono, kolekto da rakontojTagore, Rabindranath1961bengalabel128trad. Lakshmiswar Sinha
Manifesto de la pacoZimmer,Rudolf; Schmidt, K.O.1975germanafak60trad. Adolf Mosch
Maria kaj la grupoEMBA1936esperantobel172
Maristo surmasteSkaljer-Race, Vesna1969esperantobel60poemoj
MarjoWidström, Henny1929esperantofak30por komencantoj
MartaOrzeszko, Eliza1968polabel214trad. L.L. Zamenhof
Maskerado ĉirkaŭ la mortoŜvarc, Teodoro S.1965esperantofak248nazimondo en Hungario
La Mastro de KõrbojaTammsaare, A.H.1976estonabel156romano, trad. Benita Kärt
Meditadoj kaj PensojNetto, Paiva1980portugalafak254trad. Walter Francini
Memorlibro Graz 1987Perko, Klaus redaktis1987esperantofak170int. Jubilea esp.konferenco
Memuaro pri flamojYamamoto, Nobuko1985japanafakpri Hiroŝimo, angle, esperante, japane
La Mezepoka periodo - franca poezioWaringhien, Gaston1984esp; francabel182Tra la parko de la franca poezio, 1:a libro
Mi serĉis oron kaj oleonFlood, David1946svedabel132trad. Karl Gustafsson
Mia spektro, latvaj poemojKurzens, Nikolao1985esp, latvabel132kaj originale, kaj tradukitaj
Mia vojaĝo en SovetioSlonimski, Antoni1934polafak142
Migranta plumoBaghy, Julio1929esperantobel160teatraĵo, noveletoj, poemoj
Miĥail GorbaĉovPerevalov, Ŝevĉenko redaktis1986rusafak150politika raporto de Centra Komitato
Mio, mia filoLindgren, Astrid2006svedabel144trad. Leif Nordenstorm
La Mirinda eleksiroRosbach, Johan Hammond1968esperantobel98
Mirinda rondvojaĝo de Niĉjo HanssonHansson, Margareta1956svedabel48trad. Christer Lörnemark
Miru, Pensu, RiduBenneman, Paul1950esperantobel240
Misio sen alvenoFrancis, John1982esperantobel160
Mistera lumoModest, Julian1987esperantobel90noveloj
Misteroj de l' vivoBøgh-Høgsted, Agnes1950danabel100noveloj
MolekulojNyilasi, János1984hungarafak118scienc-populariga karaktero
La Monaĥejo ĉe Sendormir'Grillparzer, Franz?germanabel62trad. L.E. Meier
Mondo de la grandaj animojDunó, Beinsa1933bel32trad. P.G.Pamporov
Mondo de travivaĵojSekelj, Tibor1990esperantobel284Unue eldonita en 1981
La Mono de sinjoro ArneLagerlöf, Selma1933svedabel110trad. Stellan Engholm
La Montara agloCjan, Izjun2000rusabel24ĉina rakonto, trad. A. Cherpillod
Montara vilaĝoYeh, Chun-Chan1984anglabel264trad. William Auld
La MontoNemere, István1984esperantobel166
La Mortado, parolado en Wien 1900Nothnagel, Hermann1930germanafak28trad. Bernhard Selzer,
La Morto de la delegito de UEAHohlov, Nikolao1924esperantobel36el la vivo de Esperantistoj;
La Morto de BlanjoTousseul, Jean1925francabel70trad. Léon Bergiers
La Morto de la delegito de UEAHohlov, Nikolao1924esperantobel36komedio el la vivo de esperantistoj
Morto de trajnoCrofts, Freeman Wills1948anglabel256trad. Mason Stuttard
Mr. Tot aĉetas mil okulojnForge, Jean1931esperantobel144romano
La Multekolora libroHeroldo-artikoloj1935diversaj ling.bel128Novelaro
MuminvaloJansson, Tove1984svedabel118trad. Eckhard Bick
Murdo en la orienta ekspresoChristie, Agatha?anglabel184trad. ETULO
Naciaj malplimultoj en V.D-R.Chung, Viet1973esperantofak136kun etnografia mapo de Vjetnamio
La Naiveco de pastro BrownChesterton, Gilbert K.1937anglobel256trad. Cecil Bean
Natan la Saĝulo - drameca poemoLessing, Gotth. Ephr.1923germanabel208trad. Karl Minor
Naŭ prelegoj pri la fundamentoAlbault, André1990esperantofak106el ILTIS-serioj - Esperantologio
Nederlando koncizevan Hezik kaj Verheijen1983nederlandafak56
La Neĝa blovadoPuškin, Aleksandr1993rusabel14trad. Antoni Grabowski, 1888
Neĝulino kaj aliaj fabelojGrimm, Fratoj ~1939germanabel94trad. KABE
La Nekonata konatoBoatman, Douglas1932esperantobel122mistera rakonto
La NekonatinoMuschler, Reinhold Conrad1934germanabel66trad. Ludwig Goppel
Nepalo malfermas la pordonSekelj. Tibor1959esperantofak212kun bildo
Nerforgeseblaj tagojGiap, Vo Nguyen1971esperantobel196presita en Vietnamo
Nesenditaj leteroj el JapanioStimec, Spomenka1990esperantobel66
La Nevenkebla ĝenoThijssen, Theo1957nedernandabel320trad. F. Faulhaber
Nevidebla rivero, elektoĈalovski, Todor1991makadonabel56trad. Nevenka Tomiĉ
Ni en SkandinavioBreinholst, Willy1956svedabel/fak20trad. el Scandinavians, that's us
Ni vivosModest, Julian1987esperantobel54pri la lastaj jaroj el la vivo de Lidia Z.
Nia fundamento sub lupeoMakkink, G.F.1988esperantofak128
Nia historio - KELI 1911-1961de Hoog, H.A.1964esperantofak180
Nia korpoNishi, Seiho1961esperantofak104anatomio por laikoj de japana d-ro
Niĉjo Mensogulo kaj aliaj novelojBrătescu - Voinesti1926rumanabel64trad. T. Morariu
La Nobela burĝoMolière?francabel72trad. Richard Levin
Nokto da timo kaj aliaj novelojPotts, Bertram1971esperantobel80Dansk Esperanto Forlag
Nokto en Karluv TýnVrchlickýn Jaroslav1921ĉeĥabel74Komedio; trad.Miloŝ Lukáš
Nokto en Karluv TýnVrchlickýn Jaroslav1921ĉeĥabel72okaze de la 13a UK en Praha
Noni kaj Mani - du islandaj knabojSvensson, Jón1933islandabel160trad. Paul van den Hövel
Norda literaturoIndra, T. redaktis1926esperantobel84kolekto de verkoj el Norda-Eŭropo
Norda kantoDuhamel, Georges1939frrancafak50trad. Roland Dupuis
La Normandaj rakontojde Maupassant, Guy1953francabel212trad. Roland Dupuis,
La Normandaj rakontojde Maupassant, Guy1953francabel212trad. Roland Dupuis
Nova amiko inter niChaves, Sylla1980esperantofak841000-vorta legolibro por lernado de E
Nova mondo, poemaroHwan-gun, Chung1995koreabeltrad. Ma Young-tae E-inst. en Seulo
Novaj Esperanto-historietojdiversaj aŭtoroj1947esperantobel72eld. Dansk Esp-Forlag
Noveletoj el la Nigra ArbaroChristaller, Helene1923germanabel47trad. Wilhelm Christaller
NovelojSienkiewicz, Henryk1985polabel66trad. Lidia Zamenhof
Noveloj de Lusin, plena kolektoLusin1974esperantobel488Fremdlingva Eldonejo, Pekino 1974
Nuda inter lupojApitz, Bruno1974germanabel480trad. Karl Schulze
Nuntempa Bulgario, revuaro jan - dec.Todorov, Nikolaj1958esperantobelmonata bulgara revuo
Nuntempa PollandoAsocio de esperantistoj en Pollando1948esperantofak60
Nuntempaj rakontojStamatov, G.P.1922bulgarabel80Kvin rakontoj; trad. Ivan H. Krestanoff
Obsedita de l'sunoGáll, István1986hungarabel186trad. Klára Papp
OkulojBoulton, Marjorie1967esperantobel178novelaro
OkupacioKrusten, Erni1972estonabel92trad. Hillar Saha; red. Henrik Seppik
Ombro sur interna pejzaĝoŜtimec, Spomenka1984esperantobel142
La Ondo de Esperanto, 1992, nr 4 /5Kolker, Korjenkov k.a. en redakcio1992esperantobel32el Ruslando kun amo
Onklo HoFremdlingva eldonejo1972esperantobel400pri Ho Chi Minh
Ora duopoKökény, Ludoviko redaktis1966esperantofak184pri Baghy kaj Kalocsay
Ora Libro, de la Esperanto-MovadoBleier, V kaj Cense, E redaktis1937esperantofak222por la UK en Varsovio
La Ora PozidonoModest, Julian1984esperantobel68eld. Hungara Esp-Asocio
Orientaj fabelojDoroŝeviĉ, Vlas1924rusabel66trad. Nikolao Hohlov
Oriento kaj okcidentoFradier, Georges1962francafak50eld. UEA
Originala verkaro de L.L.ZamenhofDietterle, Joh. kol.1929esperantofak604
Orm la RuĝaBengtsson, Frans G.1989svedabel216trad. Bertil Nilsson
La OrpantalonoLundgren, Max1996svedabel40trad. Sten Johansson, eldonejo: Al-fab-et-o
La Paclibro por infanoj en la mondoBenson, Bernard?svedabel224trad. membroj de Esp-klubo de Lund
La PafoPuŝkin, A.S.1965rusabel24trad. Andreo Fiŝer
Palaco de DanĝeroWagnalls.Mabel1926anglabel206trad. Edward S. Payson
PanoramoVondroušek, Josef1984ĉeĥabel98elekto el tradukaĵoj
Panoramo de esperanta literaturoĜivoje, Marinko1979esperantofak280Eldonita en Zagrebo
ParioStrindberg, August1908svedabel24trad. Birger Ström
Parnasa gvidlibroKalocsay, Waringhien, Bernard1968esperantofak158kun glosaro
Parnaso de Popoloj, poemaroGrabowski, Antoni1913esperantobel236eld. Pola Ersperantisto, Varsovio
Paroladoj kaj poemojZamenhof, L.L.1968esperantobel156
La Participa problemo en la AkademioLingva Komisiono1973esperantofak140kompilita de Ebbe Vilborg
PaskoStrindberg, August1935svedabel88trad. Stellan Engholm
Paŝoj al plena posedoAuld, William1968esperantofak238progresiga legolibro de Esperanto
La PatrinoZahn, Ernst1923bel56trad: J. Ŝmid, J.
La PatrinoDeledda, Grazia1983italabel138trad. Ĝiuseppe Laĉertosa
Patroj kaj filojTurgenjev, I.S.1920?rusabel216trad. KABE
Peer GyntIbsen, Henrik1951norvegabel258trad. Haugen, Erling Anker
Peko de l' infanecoPrus, Bolesław1980polabel60
Per balono al la polusoAndrée, Strindberg, Fraenkel1930svedafaktrad. Stellan Engholm
Per motorciklo en tri landojHenriksson, Gösta1938esperantobel38taglibro; Eldona Soc. Esp. Stokholmo
Perfekta civitanoSzathmári, Sándor1988esperantobel456novelaro
PetalojMarkheden, Malte1990esperantobel56eld. Sjöhaga, Svedio
Petro Schlemihl, La mirinda historiode Chamisso, Adelberto1923germanabel64trad. Eugen Wüster
Piccard en la stratisferoda Silva, Agostinho1943portugalafak22trad. Df J.B.A.
PinokjoCollodi, C.1930italabel150trad. Mirza Marchesi
Pipi ŜtrumpolongaLindgren, Astrid1989svedabel174trad. Sven Alexandersson
Planlingvo EsperantoKlemola, Irja1980esp/finnafaklernolibro en la finna
Pledo por Unueca lingvoŜulco, Rikardo1985esperantofak288Esp-Centro Paderborno
Plena vortaro de esperantoGrosjean-Maupin1971esperantofak63iama posedo de Ingemar Nordin
Pli ol fantazioBøgh-Høgsted, Agnes1946danabel72trad. C. Graversen
Pli ol fantazioBøgh-Høgsted, Agnes1967danabel72trad. C. Graversen
PlukThorsen, Poul1960esperantobel96Dana Laborista Esperanta Asocio
Pluvas sur la arbaronNeo Lao Haksat eldonejo1967esperantobel90rakontoj pri la Lao-popolo
Pola folkloro kaj popolkantoGrenkamp, S1933polafak64tekstoj kaj notoj
Polaj, Okcidentaj kaj Nordaj teritoriojDerloatka, Tadeusz; Lubojanski,J1966polafak160trad. Jerzy Grum k. Jerzy Uspienski
Pollando, geografio, historio, kulturoFethke, Edmund redaktis1959polafak150trad. B. Monkiewicz
Pollando, nombroj kaj faktojSwidzinska; Matternicki; Grum1974pola/espfak72eldonita en ok lingvoj
Polusaj glacioj sub noktomeza sunoThézard, Joĕl1937esperantofak48Vojaĝnotoj kun naturaj desegnoj
Popola folkloro kaj popolkantoGrenkamp, S1933esperantobel62antaŭparolo de Z.L. Zaleski
Por la homoUrbonas A., Trečiakauskas K.1988litovabel116trad. Povilas Jegorovas
Por la pacoUnio de sovetaj societoj de amikeco1966esperantobel96
Por la pacoUnio de sovetaj societoj de amikeco1971esperantobel80
Por nova afero nova manieroEl Popola Ĉinio1952esperantobel196Fremdlingva eldonejo, Peking: noveloj
Por recenzoSturmer, K.R.C.1930esperantobel62
Poŝatlaso de la mondoJirouŝková, Ludmila redaktis1971esperantofak54
La Prahistoria artoda Silva, Agostinho1947portugalafak22trad. José de Freitas Martins
Praktika Bildvortaro de EsperantoBlomkvist, Karl M.1984esp-svedafak36esp-sved. vortaro sen bildoj
Premiitaj kaj aliaj novelojSekelj, Tibor1974esperantobel52
La Prezo de la elaĉetadoAr Menga, Erwan1982bretonafak112trad. de la verkisto
Pri arto kaj mortoMiyamoto Masao1967esperantobel170rakontoj en esperanto de Japanio
Pri literatura kritikode Diego, Fernando1984esperantofak70
La Princo kaj BettyWodehouse, P.G.1938anglabel190trad. G. Badash
Printempo de mortoZilahy, Lajos1947hungarabel120trad. Ladislao Somlai
La Profeto, paĝoj el la hungara ……SAT1934esperantobel…laborist-tendenca belliteraturo
Quo Vadis, Parto 1 (el la tempo de Nero)Sienkiewicz, Henryk1973polabel272trad. Lidja Zamenhof
La RabistojSchiller, Frederiko1928germanabel144trad. L.L. Zamenhof; dramo
La Radianta LotusoDegreef, J.D.?nederlandabel194trad. P. van de Vuver
Rakontoj el unua poŝo kaj el la dua poŝoČapek, Karel1981ĉeĥabel288trad. J. Vondroušek
Rakontoj pri fantom-spitantojLa lit.Inst. De la Akad. de Sciencoj1961ĉinabel98trad. Pandiŝo kaj I. Ko
Rakontoj pri la NederlandoDuhanel, Georges1938francafak60trad. Roland Dupuis
Rakontu samideano20 samideanoj1966esperantobel70eld. Dansk Esperanto.forlag
ReaperantojIbsen1925norvegabel112trad. Oscar Bünemann
La Regado de si mem per konscia …Coué, E1924francafak…aŭtosugesto; trad. J. Borel
La Reĝo de la Ora RiveroRuskin, John40trad. Ivy Kellermann
RegulusLoriak1981esperantobel340romano; eldonejo Gabrielli
Resumo pri VietnamioFremdlingva Eldonejo, Hanojo1970esperantofak130
Retoriko, kun aparta konsidero al…Lapenna, Ivo1950esperantofak216...Esperanta Parolado
La RevizoroGogol, N.V.1928rusabel100trad. L.L. Zamenhof
La Revolucio de Xinhai en 1911Kompila Grupo pri Ĉina Historio1978esperantofak152Fremdlingva eldonejo, Peking
Revolucio en la lingvosciencoAndreev, A.P.1929esperantofak68
La Ringo de la generaloLagerlöf, Selma1938svedabel128trad. Stellan Engholm
Robinson KrusoDefoe, Danielanglafak12…Adapto de Kervran. Por komencantoj
Romano de San MicheleMunthe, Axel1935anglabel512trad. Jenny Weleminsky
Roseanna, krimromanoSjöwall k. Wahlöö1990svedabel202trad. Malte Markheden
Ruĝo kaj blankoJVN, L1926belSAT
Rumana bonhumoroFiru, PO kaj Pragano, S.1932esperantobel218el Elektitaj rakontoj
Saĝo-Sako, ĉinaj popolaj rakontojĈina Esperanto-Eldonejo1983ĉinabel74trad. Fan Yizu
SalatoSavir, M.1984jida k.a.fak160eld. M. Savir, Jerusalemo
Saltego trans jarmilojForge, Jean1924esperantobel192romano originale verkita
Sango kaj sabloIbaňez, Vicente Blasco1935hispanabel230trad. Ramón de Salas Bonal
SantanderRosenörn, Julio Mangada1933esperantofak128teritorio-historio-kutimoj-monumento
Sciencaj komunikaĵojHaszpra, Otto: k Lukács, András1982esperantofak66eld. Scienca Eldon. Centro de UEA
Sciencaj studojNeergaard, Paul redaktis1958esperantofak240originalaj esploroj kaj observoj
Scienco kaj Pseŭdoscienco pri heredo…Neergaard, Paul1937esperantofak…kaj raso, de SAT
Sen paraŝutoThorsen, Poul1963esp + tradbel144poemaro
Senĝenaj dialogojFernández, Alberto1971esperantofak198esploro de fundamentaj demandoj
La SenlingvuloKorolenko, Vladimir1926rusabel192trad. Maria Ŝidlovskaja
La SentimuloCooper, J.F., Imbert R.1982bel70Int. Kultura Servo, Zagreb
Sep fratojKivi, Aleksis1947finnabel340trad. Ilmari Ekström
Sep vangofrapojAszlányi, Károly1984hungarabel150trad. Lászlo Somalai
Ses novelojPoe, Edgar Allan1924anglabel80trad. A. Frank Milward
Sherlock Holmes en servo de la hispana tronoDoyle, Arthur Conan1910anglabel44trad. Časopis Českých
Sileziaj kantojBezruč, Petr1970ĉeĥabel122je datreveno de liberigo de Ĉeĥoslov.
Sinjoro TadeoMickiewicz, Adam1955polabel330trad. Antoni Grabowski
SivaġiSinha, L.1929esperantobel68sceno el hinduja historio de la 17a j.c.
Skizo de ekonomia geografioHorrabin, J-F.1938anglafak134trad. B. Ross
SkizojAltenberg, Peter1980germanabel32trad. Grete Breunlich
Skizoj pri la Usona novkolonialismo …Fremdlingva Eldonejo Hanojo1972esperantofak218… kaj monda strategio
Skizoj pri la Usona novkoloniismo, IIFremdlingva Eldonejo, Hanojo1973esperantofak218
Skizoj pri la Usona novkoloniismo, IIIFremdlingva Eldonejo, Hanojo1973esperantofak218
Skizoj pri NederlandoČapek, Karel1948ĉeĥafak96trad. G.J. Degenkamp
Sklavoj de dioGárdonyi, Geza1972hungarabel410trad. Janós Hamvai
Skota LegendaroGalloway, Philippa1970anglabel128trad. Guy B. Tordoff
Sola en sunsubiroTvarožek, Eduard1992esperantobel58verso
Somera tagoBrattström, Inger1988svedabel52trad. Malte Markheden
Somera universitato, Malmö 1948The Esperanto Publishing CO1949esperantofak108div. kulturoj
SomermezeKuusberg, Paul1981estonabel356trad. Alma Lekko
Sonĝe sub pomarboBaghy, Julio1958esperantobel222lirika komedio
Sonoj EsperantajZamenhof, L. Versoj de ~polabel54poemoj
Sonorilo kaj kanonoIsac, Emil1930rumanabel60trad. Tiberio Morariu
Sonorilo kaj kanonoIsac, Emil1930rumanabel60trad. Tiberio Morariu
Sorĉistino el KastilioAsch, Salom1933jidabel148trad. I. Lejzerovicz
La Sorto de la homaroMartinus1964danafak102trad. Ib. Schleicher
SpecimeneBaupierre, Henri1961esperantobel130parodioj kaj pastiĉoj
Spegulo homaranaErkko, J.1946finnabel12poemaro, trad. Vilho Setälä
Spegulo homaranaErkko, J.1946esperantobel12de Esperanto-Instituto de Finnlando
La Stato kaj estonteco de EsperantoChrdle, Petr redaktis1995esperantofak192prelegkolekto de simpoz. Ak. de Esp.
Stellan EngholmSzilágyi, Ferenc1963esperantofak234biografio pri S. Engholm 1899 - 1960
Stenografio, laŭ la sistemo de MelinNilsson, Otto A.1968esperantofak18
La Stranga butikoSchwarz, Raymond1974esperantobel126unua eldono 1931
Stranga heredaĵoLuyken, H.A.1922esperantobel320romano
Strategiaj demandoj de la Esp.KomunumoBiedulski, Czeslaw, redaktis1985esperantofak146
La Strato de fiŝanta katoFöldes, Jolanta1937hungarabel268trad. L. Halka, L. Spierer
La Strato de fiŝanta katoFöldes, Jolanta1937hungarabel268trad. L. Halka, L. Spierer
Streĉ' eĉ, Steĉj-skeĉ’!MacGill, Stefan1986esperantofak88ludado pri vortoj kaj gramatiko
Sub la jugoVazov, Ivan1959bulgarabel462multaj tradukistoj
Suno kaj pluvoRiisberg, Gudrun1972esperantobel80Dansk Esperanto-Forlag
Sur insulo malprokisimavan Hemert-Remmers1957esperantobel80Dansk Esperanto-Forlag
Sur la sojlo de la amoProcházková, Markéta1986ĉeĥabel96trad. Kořrínek, Jiři
Sur la verda vojo inter la flandrojStuit, S1937esperantobel72
Sur la vivopadoRossi, Nikolino1980esperantobel110originalaj poemoj
Sur sanga teroBaghy, Julio1933esperantobel264mozaikromano
Survoje al la kosma konsciioRohden, Huberto1978portugalafak64D. Pereira de Souza; Spirita Eld. Soc.
Suspektinda persono, komedioNuŝiĉ, Branislav1956serbabel57trad. Antonije Sekelj
Sveda alumetoĈeĥov, Anton1991rusabel140trad. Korĵenkov k.a., novelaro
Sveda Antologio, unua partoJansson, S; Beckman; Lenner red.1934svedabel432trad. Magda Carlsson; S. Engholm
Sveda Laborista MovadoLindbom, Tage1947svedafak92trad. Martin Johansson
Sveda novelarosvedaj verkistoj1950svedabel236trad. Ferenc Szilágyi
La Sveda ParlamentoInforma Oficejo de la Parlamento1975svedafak30historio de 1435 - 1975 de la parlamento
Sveda poemarosvedaj poemistoj1954svedabel112trad. Magda Carlsson
Svedaj arboj kaj arbedojMarkheden, Malte1982sv-esp-latfak32vortlisto
Svedaj birdojMarkheden, Malte1984sv-esp-latfak30vortlisto
Synnøve SolbakkenBjørnsson, Bjørnstjerne1939norvegabel96trad. Edith kaj Aŭgust Weide
Ŝercoj, rakontojKiskönyvtár, Idegen Nyelvi1974esperantobel106
ŜiHaggard, H. Rider1935anglabel278trad. G.J. Degenkamp
Ŝipestro rakontasLundquist, F.T.1962esperantobel72Eldona Societo Esperanto Malmö
Ŝirpecoj, anstataŭ monumentoDeclerck, Christian1990esperantobel168poemaro
TaglaboristojKirk, Hans1968danabel218trad. L. Friis kaj W. Jensen
Tartarin de TaraskonoDaudet, Alphonse1955francabel192trad. Jean Delor kaj Paul le Brun
La Telepatio kaj ĝia kulpo ….Sakellaropoulos, Sokratis1978esperantofak114…en la homaj rilatoj
Tempesto super AkonkagvoSekelj, Tibor1959hispanafak228je 100-jara datrev. de nask. de Zam.
Tiel profunda estas la noktoRisør, Villy E.1959danabel112
TienValano, Johán1997esperantobel140serio Originala literaturo
Timur kaj lia taĉmentoGajdar, A.1982rusabel72trad. E.S. Pervertajlo k. Grinŝpan
Tito, Josip Broz, biografiaj notojDedijer, Vladimir1954slovenafak514trad. Mason Stuttard
Tiu toskana septembroTavanti, C; Ertl, I.1990esperantobel136eld. Hung. Esp.-Asocio, Budapest
Tom kaj Tina, la dua partoNederland, Ole1976esperantofak70int. Esperanto-lernolibro por infanoj
Tom kaj Tina, la unua partoNederland, Ole?esperantofak46int. Esperanto-lernolibro por infanoj
Totala suneklipso 15.11 1961Randic, Leo redaktis1960angl / espfak32
Tra dezerto kaj praarbaroSienkiewicz, Henryk1978polabel316trad. Mieczysław Sygnarski
Tra l'okuloj de l'venkontoj (pri Meksiko)Leon-Portilla, Miguel2001hispanabel156trad. Juan Jakobo Schmitter
Tra la mondo, dua partoBennemann, Paul1922esperantofak144por progresintoj
Tra la mondo, unua partoBennemann, Paul1921esperantofak144por komencantoj kun bildoj
Tra lando de indianojSekelj, Tibor1970hispanabel186trad. Ernesto Sonnenfeld
Tra sovaĝa KamĉatkoBergman, Sten1932svedafak276trad. Birger Gerdman
Tra Usono kun ruliganta domoScherer, Joseph R.1937esperantobel36translokiĝis de Svislando al Los Angeles
La Tragedio de l'homoMadách, Emeriko1924hungarabel238trad. K. Kalocsay; poema dramo
Tragedio en la universoLa Junaj Astronomoj-Esperantistoj1961kroatafak94trad. Ivo Rotkviĉ
Trans la fabeloceanoSzilágyi, F1972esperantobel136eld. Dansk Esperanto-Forlag
La Transdorsoĵeto (pri ĵudo)Novák, Špička, Hník1982esperantofak72kun instruaj bildoj
La Travivoj de la brava soldato Ŝvejk dum la mondmilitoHaŝek, Jaroslavo?ĉeĥabel152la dek unuaj ĉapitroj; trad. Ŝtadler
Tri angloj alilandeMerchant, John1931esperantobel62eld. Brita Esperantista Asocio
Tri homoj en boatoJerome K. Jerome1934anglabel256trad. G. Badash
Tri novelojPuŝkin, A.S.1923rusabel68trad. Andreo Fiŝer
Tria rapsodioSzilágyi, Ferenc redaktis1944esperantobel48eld. Stockholm Eldona Soc. Esp.
Tria rapsodioSzilágyi,Ferenc1944esp/ svedbel/fak170ankaŭ svedaj artikoloj
Tridek jarojn en la Ora NordoWelzl, Jan1931ĉeĥabel316trad. Moravia Esperanto Pioniroj
Trigroŝa romanoBrecht, Bertolt1934germanabel374trad. Karl Schulze
Triumfu la politiko de paco…Ĵivkov, Todor1960esperantofak168…kaj paca kunekzistado
Tur-strato 4Weinhengst, Hans1934esperantobel176romano
Tutmonda sonoro 1Kalocsay, K.1981esperantobel336redaktis Vilmos Benczik
Tutmonda sonoro 2Kalocsay, K.1981esperantobel664trad. el 30 lingvoj, poezia antologio
Unesteno, univers.Esp.StenografioSturzenegger k. Matzinger1965esperantofak286eld. Mondo, lernolibra fako, Svislando
Unua legolibroKabe (Kazimierz Bein)1985esperantofak60en kvar partoj…
Unua vojaĝo ĉirkaŭ la mondoda Silva1947portugalabel24trad. J.J. Rodrigues
UnumaneRosbach, Johan Hammond1991esperantobel126romano… pri pianoludo per unu mano
Upsala, gvidlibro pri ~Esperanta Turista Komisiono1934esperantofak14
Vagabondo kaj SinjorinoKloepffer, Walther1931germanabel204trad. Ludwig Goppel
Vagabondo kantasBaghy, Julio1937esperantobel110versoj
Venis viroNielsen, Torben1976danabel76trad. Gudrun Riisberg
VentojIvanov, Blagoja1976makedonabel106trad. Josip Velebit
VentolumeVaarandi, Debora1986estonabel142trad. Hilda Dresen
La Verda koroBaghy, Julio1937esperantofak98romaneto por daŭrigaj kursoj
Verda Majo - pri japana esp-ino en ĉina..Müller, Gotelind2010germanafak24kontraŭjapana rezisto… trad. R. Haupenthal
La Verda padoGorov, Ĥristo1986esperantobel184eseoj kaj rakontoj
La Verda raketoForge, Jean1961esperantobel148Satira novelaro el Esperantujo
Verda robo….aŭ ordinaraj indianojRosbach, Johan Hammond1974esperantobel96kompostis UEA; presis DEF
Verdaj DonkiĥotojBaghy, Julio1933esperantobel221
Verdaj DonkiĥotojBaghy, Julio1933esperantobel224mejloŝtono el la vivo de unu el ni
Verdkata testamentoSchwartz, Raymond1926esperantobel122
Verkoj de FeZWiesenfeldt, Edward, red.1935esperantobelplena verkaro de Felikso Zamenhof
Verkoj de Verda MajoĈina Esperanto-Eldonejo1982esperantofak500biografio
Versoj elektitaj, Moskvo 1965Jesenin, Sergej1965esperantobel64Gusey k. Ĥoves kompilis k. redaktis
ViktimojBaghy, Julio?esperantobel238
ViktimojBaghy, Julio?esperantobel2304a eldono
ViktimojBaghy, Julio1926esperantobel162el la vivo de siberiaj militkaptitoj
Viktimoj de la atombomboAsake-Syoboo, Tokio eldonis1970japanafak136trad. JUI-Ĉunoŝin
La Vila mano, idoj de CeresoBulthuis, H.J.1928esperantobel300Esperantista Literatura Asocio
La Virineto en bluoStuttard, Mason1946esperantobel150la Epoko libroj vol. VIII
Virino ĉe la landlimoBoulton, Marjorie1959esperantobel196drametoj kaj skeĉoj
La Viro el FrancujoIvans (Jakob van Schevichaven)?nederlandabel244aventuro de G. Gill, detektivo
La Viro en la MortotukoDanell, Sven1978svedafak78trad. Ingvar Lagerström
La Viro en la MortotukoDanell, Sven1978svedafak78trad. Ingvar Lagerström
Viro en nigra mantelo k. aliaj rakontojSokalówna, Barbara1984esperantobel96Pola Esperanto-Asocio
Viro en nigra mantelo k. aliaj rakontojSokalówna, Barbara1984esperantobel96Pola Esp-Asocio Varsovio
Vivo de la eskimojda Silva, Agostinho1941portugalafak30trad. M.F. / Ĉirkaŭ la mondo
La Vivo de la plantojNeergaard, Paul1957esperantofak126kun bildoj
La Vivo de nia Sinjoro JesuoDickens, Charles1934anglabel/fak118Dickens verkis por siaj infanoj
Vivo de ZamenhofPrivat, Edmond1977esperantofak134kvina eldon. prezita en Aŭstralio
Vivo de ZamenhofPrivat, Edmond1923esperantofak110prezita en Germanio
Vivo de ZamenhofPrivat, Edmond1920esperantofak208dua eldono
Vivo de Zolade Silva, Agostinho1946portugalafak108trad. Manuel de Freitas
Vivo kaj morto de Sokratoda Silva, Agostinho1943portugalafak24
Vivo kaj morto de Sokratoda Silva, Agostinho1943portugalafak24Ĉirkaŭ la mondo
Vivo kaj opinioj de majstro M' SaudRibillard, Jean1963esperantofak144literatura testamento de Ribillard
Vivo vokasEngholm, Stellan1946esperantobel180Eldona Soc. Stokholmo
VivosignoLuin, Franko k. Ulla1976esperantobel64poemoj
Vizito de PrezidentoZawieyski, Jerzy1984polabel36trad. Andrzej Pettyn
Vojaĝimpresoj de Egiptio tra Eŭropo kaj AzioIsaac, Nassif196764
Vojaĝo al KazohinioSzathmári, Sándor1959esperantobel316SAT eldonis
La Vojo de la vero kaj la saĝoBroughton A.H.1935anglabel/fak30la vero malkaŝita en la Biblio
La Vojo returneRemarque, Erich Maria1931germanabel370trad. J.F. Berger
Vojoj de formiĝo kaj disvastiĝo de ….Drezen, E1929rusafak64…la lingvo internacia; SAT
Vole…noveleSchwartz, Raymond1971esperantobel192noveloj 1920-1970
Vortoj de prezidanto Mao ZedongFremdlingva Eldonejo, Pekino1967ĉinafak344trad. Lin Biaŭ
La Vualo de l' tempoSullivan, J.H.1983esperantobel116novelaro
Zamenhof kaj judismoCherpillod, André1997esperantofak62biografio k. pri la hebrea lingvo
Zamenhof, aŭtoro de esperantoBoulton, Marjorie1962esperantofak266biografio