Venontaj aktivaĵoj

Merkrede 21 februaro 16h30–18h30
TAGO DE LA GEPATRA LINGVO
en biblioteko Majornas bibliotek (tramhaltejo Chapmans torg). Tiam reprezentantoj de Esperanto-Societo de Gotenburgo montros mini-ekspozicion, disdonos broŝurojn kaj invitos al dekminutaj mini-kursoj en Esperanto.
Sabate 3 marto 11–14 h
ESPERANTOSABATO
En la lokaloj de studorganizaĵo Vuxenskolan en lernejo Redbergsskolan ĉe placo Redbergsplatsen, Örngatan 6. Senkostaj kursoj por komencantoj, progresantoj kaj konversaciemaj. Bonvenon! Legu pli (svede) sub Kurser.
Sabate 17 marto 11 h
JARKUNVENO
En la lokaloj de studorganizaĵo Vuxenskolan en lernejo Redbergsskolan ĉe placo Redbergsplatsen, Örngatan 6. La jarkunveno de Esperanto-Societo de Gotenburgo. Alvokon kaj agadraporton la membroj ricevos per la Membroletero. Bonvenon!
Sabate 7 aprilo 11–14 h
ESPERANTOSABATO
En la lokaloj de studorganizaĵo Vuxenskolan en lernejo Redbergsskolan ĉe placo Redbergsplatsen, Örngatan 6. Senkostaj kursoj por komencantoj, progresantoj kaj konversaciemaj. Bonvenon! Legu pli (svede) sub Kurser.
Sabate 5 majo 11–14 h
ESPERANTOSABATO
En la lokaloj de studorganizaĵo Vuxenskolan en lernejo Redbergsskolan ĉe placo Redbergsplatsen, Örngatan 6. Senkostaj kursoj por komencantoj, progresantoj kaj konversaciemaj. Bonvenon! Legu pli (svede) sub Kurser.
Sabate 2 junio 11–14 h
ESPERANTOSABATO
En la lokaloj de studorganizaĵo Vuxenskolan en lernejo Redbergsskolan ĉe placo Redbergsplatsen, Örngatan 6. Senkostaj kursoj por komencantoj, progresantoj kaj konversaciemaj. Bonvenon! Legu pli (svede) sub Kurser.
Lunde 25 junio – Vendrede 29 junio
SOMERKURSOJ
En la lokaloj de Vuxenskolan en Redbergsskolan ĉe Redbergsplatsen, Örngatan 6, Gotenburgo. Lingvokursoj por komencantoj, progresantoj kaj konversaciemaj. Pli da informoj venos, sed vi povas aliĝi jam nun per nia retadreso gbg@esperanto.se.
Kunlabore kun ILEI kaj Logotipo de Vuxenskolan

Lastaj ĝisdatigoj

17 februaro   Novaĵoj sub Venontaj aktivaĵoj.

11 februaro   La kvara numero de Ora Ĵurnalo havebla, vidu sube.

6 februaro   Pri la libro Esperanto – drömmen om ett världsspråk de Bo Sandelins sub Novaĵoj.

4 februaro   Pri la prelego en la Esperantosabato 3/2 de Bo Sandelin sub Novaĵoj.

Ora Ĵurnalo

Ora Ĵurnalo Numero 4

Ora Ĵurnalo Numero 3

Ora Ĵurnalo Numero 2

Ora Ĵurnalo Numero 1

Novaĵoj

La libro "Esperanto – drömmen om ett världsspråk"

de Bo Sandelin mendebla rete ĉe Bokus por nur 55 SEK.

La interesa prelego de Bo Sandelin

pri Adam Smith en la Esperantosabato 3/2 troviĝas ĉi tie.

Ora Ĵurnalo – ilo por Ora Klubo

La subtena organizo por la biblioteko en Stannum – Ora Klubo – kreis propran retmagazinon: Ora Ĵurnalo! Ĝi estas senkoste elŝutebla el nia retpaĝo, vidu ligilon supre.

Propono en la sveda parlamento pri Esperanto!

Robert Hannah (Liberala partio) prezentis en 2017-09-28 al la sveda parlamento proponon ebligi studadon de Esperanto en Svedio. Legu pli svedlingve.

Gotenburga Esperanta Biblioteka Ora Klubo

Subtena klubo por nia biblioteko en Stannum estas kreita. Ni esperas, ke vi volas membriĝi! La klubanoj renkontiĝos ĉiumonate la 15:an je 17h en la biblioteko de Stannum (aŭ aliloke) kaj amuziĝos per surpriza programo kaj diskutos esperante pri iu temo. Membrokotizo 100 SEK/jare, pagenda al la ĝiro de Societo 43612-1, notu Membreco de Ora Klubo. Samtempe sendu retleteron al ni por ke ni havu viajn kontaktinformojn. Ankaŭ sendu retleteron se vi volas havi pli da informoj. Bonvenon!

Nia nova librovendejo estas malfermita!

Nia klubo savis kelkajn librostokojn el kiuj ni nun ebligas por la esperantistoj aĉeti. Iru al nia librovendejo kaj mendu bonajn esperantolibrojn je tre favoraj prezoj! La enspezoj de la vendado kontribuos al la lupago de la librotenejo. (La ligilo iras la nia svedlingva paĝo sed la vendejo estas dulingva.)

Ĵetu rigardon ankaŭ al ĉi tiu libro:

La korto (Yarden), la laŭdata romano de Kristian Lundberg, traduko esperanten de Gunnar Gällmo, prezo 70 kr. Ĝi rakontas pri la malfacilaj kondiĉoj por havenlaboristoj. Mendeblas ĉe Inga Johansson, aperigi retadreson