Venontaj aktivaĵoj

Lunde 23 oktobro 17h00
KAFEJRENKONTIĜO
en Eva´s Paley, Kungsportsavenyen 39. Temo: Italio. Bonvenon!
Sabate 11 novembro 11–14 h
ESPERANTOSABATO
En la lokaloj de studorganizaĵo Vuxenskolan en lernejo Redbergsskolan ĉe placo Redbergsplatsen, Örngatan 6. Kursoj por komencantoj, progresantoj kaj konversaciemaj. Bonvenon! Legu pli (svede) sub Kurser.
Merkrede 15 novembro 17h00
BIBLIOTEKA VESPERO
kun surprizo, en Stannum. Prenu buson Blå Express 16h18 de Centralstationen, haltejo J (vid-al-vide al la taksistacio), alvenos Stannumon 16:55. La renkontiĝo daŭriĝos poste hejme ĉe Siv. Legu pli apude pri Ora Klubo. Bonvenon!
Sabate 2 decembro 11–14 h
ESPERANTOSABATO
En la lokaloj de studorganizaĵo Vuxenskolan en lernejo Redbergsskolan ĉe placo Redbergsplatsen, Örngatan 6. Kursoj por komencantoj, progresantoj kaj konversaciemaj. Bonvenon! Legu pli (svede) sub Kurser.
Kunlabore kun Logotipo de Vuxenskolan
Vendrede 8 decembro 17h00
KAFEJRENKONTIĜO
Loko ankoraŭ ne fiksita, sciiĝos ĉi-tie kaj per Rapida Informilo.
Sabate 16 decembro 15h00
JULFESTO
ĉe Helfrid Karlsson, Gösta Andrées gata 1, Torslanda. Pli da informoj venos.

Lastaj ĝisdatigoj

21 oktobro   La detaloj pri la programero 23 oktobro pretaj sub Venontaj aktivaĵoj.

1 oktobro   Nova propono en la sveda parlamento pri Esperanto sub Novaĵoj.

13 aŭgusto   Pri nia nova Ora Klubo sub Novaĵoj.

20 majo   Ĝisdatigita teksto sub Pri nia urbo.

15 majo   Pri nia librovendejo sub Novaĵoj.

Novaĵoj

Propono en la sveda parlamento pri Esperanto!

Robert Hannah (Liberala partio) prezentis en 2017-09-28 al la sveda parlamento proponon ebligi studadon de Esperanto en Svedio. Legu pli svedlingve.

Gotenburga Esperanta Biblioteka Ora Klubo

Subtena klubo por nia biblioteko en Stannum estas kreita. Ni esperas, ke vi volas membriĝi! La klubanoj renkontiĝos ĉiumonate la 15:an je 17h en la biblioteko de Stannum (aŭ aliloke) kaj amuziĝos per surpriza programo kaj diskutos esperante pri iu temo. Membrokotizo 100 SEK/jare, pagenda al la ĝiro de Societo 43612-1, notu Membreco de Ora Klubo. Samtempe sendu retleteron al ni por ke ni havu viajn kontaktinformojn. Ankaŭ sendu retleteron se vi volas havi pli da informoj. Bonvenon!

Nia nova librovendejo estas malfermita!

Nia klubo savis kelkajn librostokojn el kiuj ni nun ebligas por la esperantistoj aĉeti. Iru al nia librovendejo kaj mendu bonajn esperantolibrojn je tre favoraj prezoj! La enspezoj de la vendado kontribuos al la lupago de la librotenejo. (La ligilo iras la nia svedlingva paĝo sed la vendejo estas dulingva.)

Ĵetu rigardon ankaŭ al ĉi-tiu libro:

La korto (Yarden), la laŭdata romano de Kristian Lundberg, traduko esperanten de Gunnar Gällmo, prezo 70 kr. Ĝi rakontas pri la malfacilaj kondiĉoj por havenlaboristoj. Mendeblas ĉe Inga Johansson, aperigi retadreson