Venontaj aktivaĵoj

Sabate 5 majo 11–14 h
ESPERANTOSABATO
En la lokaloj de studorganizaĵo Vuxenskolan en lernejo Redbergsskolan ĉe placo Redbergsplatsen, Örngatan 6. Senkostaj kursoj por komencantoj, progresantoj kaj konversaciemaj. Unue prelego pri Valdemar Langlet. Bonvenon! Legu pli (svede) sub Kurser.
Sabate 2 junio 11–14 h
ESPERANTOSABATO
En la lokaloj de studorganizaĵo Vuxenskolan en lernejo Redbergsskolan ĉe placo Redbergsplatsen, Örngatan 6. Senkostaj kursoj por komencantoj, progresantoj kaj konversaciemaj. Bonvenon! Legu pli (svede) sub Kurser.
Lunde 25 junio – Vendrede 29 junio
SOMERKURSOJ
En la lokaloj de Vuxenskolan en Redbergsskolan ĉe Redbergsplatsen, Örngatan 6, Gotenburgo. Lingvokursoj por komencantoj, progresantoj kaj konversaciemaj, vidu sub Kurser.
Kunlabore kun ILEI kaj Logotipo de Vuxenskolan

Lastaj ĝisdatigoj

16 aprilo   La sesa numero de Ora Ĵurnalo nun havebla, vidu sube.

4 februaro   Pri la prelego en la Esperantosabato 3/2 de Bo Sandelin sub Novaĵoj.

Ora Ĵurnalo

Ora Ĵurnalo Numero 6

Ora Ĵurnalo Numero 5

Ora Ĵurnalo Numero 4

Ora Ĵurnalo Numero 3

Ora Ĵurnalo Numero 2

Ora Ĵurnalo Numero 1

Novaĵoj

La interesa prelego de Bo Sandelin

pri Adam Smith en la Esperantosabato 3/2 troviĝas ĉi tie.

Ora Ĵurnalo – ilo por Ora Klubo

La subtena organizo por la biblioteko en Stannum – Ora Klubo – kreis propran retmagazinon: Ora Ĵurnalo! Ĝi estas senkoste elŝutebla el nia retpaĝo, vidu ligilon dekstre.

Propono en la sveda parlamento pri Esperanto!

Robert Hannah (Liberala partio) prezentis en 2017-09-28 al la sveda parlamento proponon ebligi studadon de Esperanto en Svedio. Legu pli svedlingve.

Gotenburga Esperanta Biblioteka Ora Klubo

Subtena klubo por nia biblioteko en Stannum estas kreita. Ni esperas, ke vi volas membriĝi! La klubanoj renkontiĝos ĉiumonate la 15:an je 17h en la biblioteko de Stannum (aŭ aliloke) kaj amuziĝos per surpriza programo kaj diskutos esperante pri iu temo. Membrokotizo 100 SEK/jare, pagenda al la ĝiro de Societo 43612-1, notu Membreco de Ora Klubo. Samtempe sendu retleteron al ni por ke ni havu viajn kontaktinformojn. Ankaŭ sendu retleteron se vi volas havi pli da informoj. Bonvenon!

Nia nova librovendejo estas malfermita!

Nia klubo savis kelkajn librostokojn el kiuj ni nun ebligas por la esperantistoj aĉeti. Iru al nia librovendejo kaj mendu bonajn esperantolibrojn je tre favoraj prezoj! La enspezoj de la vendado kontribuos al la lupago de la librotenejo. (La ligilo iras la nia svedlingva paĝo sed la vendejo estas dulingva.)

Ĵetu rigardon ankaŭ al ĉi tiu libro:

La korto (Yarden), la laŭdata romano de Kristian Lundberg, traduko esperanten de Gunnar Gällmo, prezo 70 kr. Ĝi rakontas pri la malfacilaj kondiĉoj por havenlaboristoj. Mendeblas ĉe Inga Johansson, aperigi retadreson