Kontakto

Esperanto-Societo de Gotenburgo
c/o Andreas Nordström
Cederflychts gata 1
SE-422 54  HISINGS BACKA
rete: gbg@esperanto.se
retpaĝo: www.esperanto-gbg.org
sveda poŝtĝiro: 436 12-1
UEA-konto: esgo-l
tel: +46 (0)705850054 (respondilo)

(Ekde 1 marto 2010 la klubo ne plu havas klubejon.)