Om Esperantorörelsen

Många av de esperantotalande är medlemmar i esperanto-organisationer, de flesta är anslutna till Universala Esperanto-Asocio (UEA), en sammanslutning av de nationella esperantoförbunden och av individuella medlemmar. Dess syfte är att främja esperanto, och därmed verka för en lösning av internationella språkproblem.

Mer än 1900 delegater i 90 länder står till tjänst för alla medlemmar som vill ha kontakter eller behöver hjälp med olika internationella frågor. Ett flertal intresseorganisationer verkar för esperanto inom sina resp. områden.

En esperantisk världskongress, Universala Kongreso de Esperanto (UK), äger rum varje år i en stad någonstans i världen. En världskongress är en stor språkfestival där man visar upp och använder esperanto i många olika sammanhang: föreläsningar, debatter, teaterföreställningar, rockkonserter och andra konserter med esperantomusik, kurser, årsmöten för många esperantoorganisationer, m.m.

Världskongresserna brukar samla mer än 2000 deltagare. Kongressen i Warszawa 1987 (esperantos hundraårsjubileum) hade ca 6000 deltagare. (Detta är bara en liten del av världens esperantotalande.) Den första världskongressen ägde rum 1905.

Svenska Esperantoförbundet, de svenska esperantisternas organisation, är anslutet till UEA.

Svenska Esperantoförbundet (SEF)
Vikingagatan 24
113 42 Stockholm
tfn: 08-34 08 00
hemsida: www.esperanto.se
e-post: sef@esperanto.se

Länkar till lokala esperantoklubbar i Sverige hittar Du här.