STUDIER HÖSTEN 2019

Esperantolördagar   Den 3 augusti, 7 september, 5 oktober och 9 november kl. 10:30–12 och 12–14 har vi Esperantolördagar i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler på Redbergsskolan, Örngatan 6. Hållplats: Redbergsplatsen. "Esperantolördag" är samlingsnamnet för två olika arrangemang, båda öppna för allmänheten. Ingen avgift.

Den första avdelningen är ett kulturarrangemang kl. 10:30–12, då vi har föreläsningar och liknande. Vi börjar med kaffe/te.

Mellan kl. 12 och 14 har vi folkbildningsverksamhet där man kan börja lära sig esperanto, eller fortsätta att utveckla sina esperantofärdigheter i en fortsättningsgrupp eller i gruppen för konversation/översättning.

Ingen kostnad, förutom ev. läroböcker och lexikon, som man vill behålla. Föranmälan behövs inte för konversationsgruppen. Ta med vad du vill äta under pausen. Vi bjuder på kaffe och te. Anmäl dig till gbg@esperanto.se. (Det går bra att hoppa in i konversationsgruppen när som helst.)

Esperantolördagar i samarbete med Vuxenskolans logga

En nybörjarkurs i Esperanto   hålls hemma hos Siv Burell. Kursstart 10 oktober kl. 17 på Lekstorpsvägen 46 E, Gråbo. Lärobok: EPoGo – Esperanto por gimnazianoj, pris 125 kr, i övrigt är kursen gratis. Anmälan/förfrågningar till Siv: 070-721 34 79, visa e-postadress

Andra tips

Självstudier
Tips och handledning av Lars Forsman.
Lära sig på egen hand via internet, t.ex. Lernu, Kurso de Esperanto eller Esperanto på 12 dagar. Om du kan engelska finns Duolingo.
Läroböcker kan beställas från esperantoförlaget Eldona.
Se fler tips på Svenska Esperantoförbundets informationssida.

Bild ur youtube-filmen

YouTube-filmen Esperanto mångfaldigar orden är en kort introduktion till esperantos grammatik.

Esperanto-Gården
Esperantorörelsen har en kursgård i Lesjöfors, som även är ett vandrarhem, öppen året runt. Veckokurser anordnas åtminstone varje sommar.