STUDIER SOMMAREN 2017

SOMMARKURS

Välkommen till vår sommarkurs 26–29 juni i Redbergsskolan, Örngatan 6, samt med avslutning 30 juni med en utflyktsdag (ändrat mål, se Kommande aktiviteter på förstasidan).

Det blir kurser kl. 10–15 på olika nivåer:
nybörjare, ledare Sten Svenonius;
fortsättning, ledare Inga Johansson,
konversation, ledare Andreas Nordström.

Avgift 100 kr/dag eller 500 kr för det hela. Vi bjuder på pausfika men lunch intas till egen kostnad ute på stan eller medtagen till kurslokalen. Anmäl dig via gbg@esperanto.se eller tfn 0762-65 42 09. Kursavgiften betalas kontant eller till plusgiro 43612-1, ange "Sommarkurs".

I samarbete med Esperantolärarnas förbund ILEI och Vuxenskolans logga

Andra tips

Självstudier
Tips och handledning av Lars Forsman.
Lära sig på egen hand via internet, t.ex. Lernu eller Kurso de Esperanto. Om du kan engelska finns Duolingo.
Läroböcker kan beställas från esperantoförlaget Eldona.
Se fler tips på Svenska Esperantoförbundets informationssida.

Bild ur youtube-filmen

YouTube-filmen Esperanto mångfaldigar orden är en kort introduktion till esperantos grammatik.

Esperanto-Gården
Esperantorörelsen har en kursgård i Lesjöfors, som även är ett vandrarhem, öppen året runt. Veckokurser anordnas åtminstone varje sommar, i år bl.a. 3–9 juli.

Svenska Esperanto-Institutets
sommarkurs 21–23 augusti 2017 i Helsingborg. Se institutets hemsida.