STUDIER HÖSTEN 2017

Esperantolördagar   Den 2 september, 7 oktober, 11 november och 2 december kl. 11–14 har vi Esperantolördagar i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler på Redbergsskolan. Hållplats: Redbergsplatsen. Först blir det ett intressant föredrag (på svenska) och sen följer studiecirklar i tre nivåer: nybörjare, fortsättning och konversation. Kanske har du gått på kurs, kanske har du själv lärt dig via nätkurserna Lernu eller Duolingo. Kursen är gratis, men läroböcker och lexikon kostar. Ta med vad du vill äta under pausen. Vi bjuder på kaffe och te.

I samarbete med Vuxenskolans logga

Kvällskurs för nybörjare   på Redbergsskolan onsdagar 19:00–20:45, startar i slutet av september eller i början av oktober. Ledare Inga Johansson. Se Vuxenskolans kurskatalog s. 13.

Kafémöten   Under hösten kommer vi också att ha kaféträffar då vi tränar oss att tala esperanto. Håll utkik efter plats och tid under Aktuellt!

Andra tips

Självstudier
Tips och handledning av Lars Forsman.
Lära sig på egen hand via internet, t.ex. Lernu, Kurso de Esperanto eller Esperanto på 12 dagar. Om du kan engelska finns Duolingo.
Läroböcker kan beställas från esperantoförlaget Eldona.
Se fler tips på Svenska Esperantoförbundets informationssida.

Bild ur youtube-filmen

YouTube-filmen Esperanto mångfaldigar orden är en kort introduktion till esperantos grammatik.

Esperanto-Gården
Esperantorörelsen har en kursgård i Lesjöfors, som även är ett vandrarhem, öppen året runt. Veckokurser anordnas åtminstone varje sommar, i år bl.a. 3–9 juli.