STUDIER VÅREN–SOMMAREN 2018

Esperantolördagar   Den 3 februari, 3 mars, 7 april, 5 maj och 2 juni kl. 11–14 har vi Esperantolördagar i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler på Redbergsskolan, Örngatan 6. Hållplats: Redbergsplatsen. Först blir det ett intressant föredrag (på svenska) och sen följer studiecirklar i tre nivåer: nybörjare, fortsättning och konversation. Kanske har du gått på kurs, kanske har du själv lärt dig via nätkurserna Lernu eller Duolingo. Kursen är gratis, men läroböcker och lexikon kostar. Ta med vad du vill äta under pausen. Vi bjuder på kaffe och te. Ingen föranmälan, men om du är nybörjare, så är det bra om vi får veta det i förväg, så att vi kan förbereda bra undervisning: gbg@esperanto.se.

SOMMARKURS

Sommardagar i Göteborg – pröva en intensivkurs i Esperanto 2018
– ett logiskt och spännande språk med globala ambitioner.

Plats: Karl Gustavsgatan 15 ← OBS! ny adress!
Grupper på tre olika nivåer:

nybörjare, ledare Sten Svenonius,
fortsättning, ledare Inga Johansson,
konversation, ledare Andreas Nordström.

Tid: må 25 – fr 29 juni 2018 kl. 10–15.
Sista dagen gör vi en utflykt och prövar att tala esperanto.
Avgift 100:–/dag = 500:–   Pg 436 12-1   (familjerabatt ges)
Anmälan via gbg@esperanto.se. Mer info: Siv Burell 070-721 34 79.

Arrangörer: Göteborgs Esperantoförening, Esperantolärarnas förbund ILEI och Studieförbundet Vuxenskolan.

Vuxenskolans logga

Andra tips

Självstudier
Tips och handledning av Lars Forsman.
Lära sig på egen hand via internet, t.ex. Lernu, Kurso de Esperanto eller Esperanto på 12 dagar. Om du kan engelska finns Duolingo.
Läroböcker kan beställas från esperantoförlaget Eldona.
Se fler tips på Svenska Esperantoförbundets informationssida.

Bild ur youtube-filmen

YouTube-filmen Esperanto mångfaldigar orden är en kort introduktion till esperantos grammatik.

Esperanto-Gården
Esperantorörelsen har en kursgård i Lesjöfors, som även är ett vandrarhem, öppen året runt. Veckokurser anordnas åtminstone varje sommar.