Medlemskap   Man blir medlem genom att betala in på plusgiro 436 12-1, Esperanto-Societo de Gotenburgo:

  1. Medlemskap i Göteborgs Esperantoförening och SEF, inkl. SEFs medlemstidning La Espero och vårt medlemsbrev: 235 kr.
  2. Samma som A, men för en hel familj (två eller fler personer): 315 kr.
  3. Samma som A, men för ungdom under 20 år: 155 kr.
  4. Stödmedlem i Göteborgs Esperantoförening (inkl. medlemsbrev): 100 kr.
  5. Familjestödmedlem i Göteborgs Esperantoförening (utan medlemsbrev – måste kombineras med D): 25 kr.
  6. Bidrag till kostnaden för vårt bibliotek i Stannum.
  7. Gåva till föreningen.

Glöm inte att skriva Ditt namn och adress och att ange vilken typ av medlemskap Du önskar. Om Du är 30 år eller yngre, ange också födelseår, eftersom Du då åtnjuter vissa ungdomsförmåner som medlem i SEF (gäller ej stödmedlem). Om Du vill betala även för familjemedlem, uppge dennes namn. Skicka samtidigt ett mail till oss att du har betalt in för medlemskap.

Medlemsinformation ges via denna hemsida, se Aktuellt. Föreningen ger också ut ett medlemsbrev fyra gånger per år. Föreningen skickar dessutom ut ett nyhetsbrev, Rapida Informilo, per e-post när vi vill informera om aktiviteter med kort varsel (dvs saker som inte hinner komma med i föreningens medlemsblad). Skicka ett mail till oss om du vill vara med i vår sändlista för Rapida Informilo (kostnadsfritt).