En liten upplysning bara: Om man går tillbaka i texten och skriver x, så x
sker inte cx → ĉ automatiskt där, utan man får använda knappen för cx → ĉ.

Skrivmaskin med esperantotecknen

Klicka på lämplig knapp när du skrivit klart. Eller låt cx → ĉ medan du skriver.

                Skriva andra specialtecken

För t.ex. Æ skriv AE¤ (¤-tecknet = Skift + 4). Klicka sen t.ex. på  cx→ĉ . Fler specialtecken kan skrivas med decimalvärdet + ¤ (om värdet > 159).   Stäng
Æ  AE æ  ae Ð  D ð  d Ω  O Œ  OE œ  oe Þ  P þ  p ß  ss Ø  Ö ø  ö ¡  ! ¿  ? €  E ¥  Y
–  -- —  --- …  ... ·  . •  * ’  ' ”  " ‹  < ›  > «  << »  >> ×  x ÷  / ±  +- ‰ o/oo µ  u
←  <- ↑  ^ →  -> ↓  v ¼  1/4 ¾  3/4 ⅓  1/3 ⅔  2/3 °  o ²  2 ³  3 ©  C ℅  c/o ¶  § †  +  :)