En liten upplysning bara: Om man går tillbaka i texten och skriver x, så x
sker inte cx → ĉ automatiskt där, utan man får använda knappen för cx → ĉ.

Skrivmaskin med esperantotecknen

Klicka på lämplig knapp när du skrivit klart. Eller låt cx → ĉ medan du skriver.

                Skriva andra specialtecken

 i  För t.ex. Æ skriv AE¤ (¤-tecknet = Skift + 4). Klicka sen t.ex. på  cx→ĉ . Fler specialtecken kan skrivas med decimalvärdet + ¤ (om värdet > 159).   Stäng
Æ  AE æ  ae Ð  D ð  d Ω  O Œ  OE œ  oe Þ  P þ  p ß  ss Ø  Ö ø  ö ¡  ! ¿  ? €  E ¥  Y
–  -- —  --- …  ... ·  . •  * ’  ' ”  " ‹  < ›  > «  << »  >> ×  x ÷  / ±  +- ‰ o/oo µ  u
←  <- ↑  ^ →  -> ↓  v ¼  1/4 ¾  3/4 ⅓  1/3 ⅔  2/3 °  o ²  2 ³  3 ©  C ℅  c/o ¶  § †  +  :)

Följande text har som syfte att avsevärt ändra innehållsmängden i sidan, så att webbservern märker att sidan har ändrats: Skandinava kongreso sur M/S Pearl of Scandinavia 10/5 – 13/5 2018 Ni svedoj, kiuj alliĝis al la kruzado renkontos danojn kaj norvegojn. Estos ebleco scii pli pri la kulturoj de niaj najbaroj. Kiam mi estis lernanto en la baza lernejo mi legis norvegajn kaj danajn tekstojn. "La malbela anasido" "Knabineto kun alumetoj" kaj "La marvirineto" donis fortan imprezojn. Pri Peer Gynt mi bedaŭrinde ne memoras multe. Pripensante la skandinavan literaturon mi spontane pensas pri Svedio – Selma Lagerlöf Norvegio – Henrik Ibsen Följande text har som syfte att avsevärt ändra innehållsmängden i sidan, så att webbservern märker att sidan har ändrats: Skandinava kongreso sur M/S Pearl of Scandinavia 10/5 – 13/5 2018 Ni svedoj, kiuj alliĝis al la kruzado renkontos danojn kaj norvegojn. Estos ebleco scii pli pri la kulturoj de niaj najbaroj. Kiam mi estis lernanto en la baza lernejo mi legis norvegajn kaj danajn tekstojn. "La malbela anasido" "Knabineto kun alumetoj" kaj "La marvirineto" donis fortan imprezojn. Pri Peer Gynt mi bedaŭrinde ne memoras multe. Pripensante la skandinavan literaturon mi spontane pensas pri Svedio – Selma Lagerlöf Norvegio – Henrik Ibsen Följande text har som syfte att avsevärt ändra innehållsmängden i sidan, så att webbservern märker att sidan har ändrats: Skandinava kongreso sur M/S Pearl of Scandinavia 10/5 – 13/5 2018 Ni svedoj, kiuj alliĝis al la kruzado renkontos danojn kaj norvegojn. Estos ebleco scii pli pri la kulturoj de niaj najbaroj. Kiam mi estis lernanto en la baza lernejo mi legis norvegajn kaj danajn tekstojn. "La malbela anasido" "Knabineto kun alumetoj" kaj "La marvirineto" donis fortan imprezojn. Pri Peer Gynt mi bedaŭrinde ne memoras multe. Pripensante la skandinavan literaturon mi spontane pensas pri Svedio – Selma Lagerlöf Norvegio – Henrik Ibsen