DR ZAMENHOF OCH DET INTERNATIONELLA SPRÅKET

av Leif Nordenstorm & Christer Lörnemark, med förord av Daniel Tarschys.
170 s. 17 cm, häftad.

Utgiven av förlaget LiteraTuro.

I denna bok presenteras språket esperanto och kulturen runt det, liksom esperantorörelsen: dess historia, något om dess organisationer och idéerna bakom rörelsen. En del av boken är en biografi över Ludwik Zamenhof, initiativtagaren till esperanto.

 

LEGU! LÄS!

Andreas Nordström / 2013-05-22