EPoGo Esperanto por gimnazianoj. Textbok

av Lars Forsman, Christer Lörnemark, Kjell Randehed, Folke Wedlin
165 s. 20 cm. 182 kr.

Ett läromedel i Esperanto för nybörjare. Avsedd för gymnasiet men kan också användas i självstudier och i studiecirklar. Endast textboken.


Andreas Nordström / 11 juli 2015