ESPERANTO DIREKT

av Stano Marček.
Översättning K.-G. Gustafsson.
114 p. 25 cm.

En komplett illustrerad lärobok med 22 lektioner för svenskar med ordlistor i båda riktningarna.

Komplete ilustrita 22-leciona kurso por svedlingvanoj, kun vortaretoj ambaŭdirektaj.

 


Andreas Nordström / 11 septembro 2011