ETIMOLOGIA VORTARO DE ESPERANTO
K - M

de Ebbe Vilborg.
128 p. 24 cm.

La oficiala radikaro, kun indikoj pri la unua apero, parencaj vortoj en 7 lingvoj, ekvivalentoj en 4 planlingvoj kaj skizo de la praorigino kun postaj ŝanĝoj.

Förklarar ursprunget till esperantos "officiella" ord, med uppgift om första publicering m.m. Helt på esperanto.


Franko Luin / 25 februaro 1997