ETIMOLOGIA VORTARO DE ESPERANTO
S - Z

de Ebbe Vilborg.
196 p. 24 cm.

La oficiala radikaro, kun indikoj pri la unua apero, parencaj vortoj en 7 lingvoj, ekvivalentoj en 4 planlingvoj kaj skizo de la praorigino kun postaj ŝanĝoj.Speciala ĉapitro pri la tabelvortoj. Fina volumo de la verko.

Förklarar ursprunget till esperantos "officiella" ord, med uppgift om första publicering m.m. Helt på esperanto. Avslutande del.


Franko Luin / 31 marto 2001