JEN NIA MONDO 1

Svensk översättning och bearbetning: Anita Dagmarsdotter och Sten Öfors
102 s. 21 cm.

Lärobok för nybörjare, med lättsamma dialoger i vardagssituationer.

Lernolibro por komencantoj, kun facilaj dialogoj pri ordinaraj okazaĵoj. Por svedoj.


Franko Luin / 25 februaro 1997