JEN NIA MONDO 2

Svensk översättning och bearbetning: Anita Dagmarsdotter och Sten Öfors
74 s. 21 cm.

Fortsättningskursen till "Jen nia mondo 1", också i dialogform.

Daŭriga kurso laŭ la sama stilo kiel "Jen nia mondo 1". Por svedoj.


Franko Luin / 25 februaro 1997