ESPERANTO-KOMPENDIUM

av Bertil Wennergren.
94 s. 24 cm.

Esperantogrammatiken förklarad på ett systematiskt och lättbegripligt sätt. Särskilt lämpligt för den som inte är hemma på grammatiska uttryck.

La gramatiko de esperanto klarigita por svedoj.


Franko Luin / 28 februari 1997