LILLA ORDBOKEN
svenska–esperanto–svenska

av Ebbe Vilborg.
196+12 s. 13 cm.

Tvåvägs fickordbok, svenska–esperanto, esperanto–svenska. Tredje upplagan, 2016, med många nya ord inom framför allt områden som rör datorer, mobiltelefoni, mat och musik.

Dudirekta poŝvortaro sveda–esperanta, esperanta–sveda. Tria eldono, 2016, kun multaj novaj vortoj precipe en la sferoj komputiloj, poŝtelefonado, manĝoj kaj muziko.

100 kronor/100 svedaj kronoj


Franko Luin / 25 februaro 1997
Andreas Nordström / 3 novembro 2016