NEMESIS NEMEZA

de Alfred Nobel. Tradukis Gunnar Gällmo.
253 p. 21 cm. Bindita.

Tragedi i fyra akter.
Med denna tvåspråkiga utgåva offentliggörs för första gången den svenska texten i dess helhet, jämte dess första översättning någonsin.


Siv Sjögren / 11 novembro 2004