ÔMOTOS MISSION PÅ ESPERANTO
En japansk ny religion i förändring från Maitreyaförväntan till religionsdialog.

av Leif Nordenstorm.

Doktorsavhandling i religionshistoria.

Ômoto är en av de nya japanska religionerna. Den uppkom när den fattiga DEGUTI Nao på nyårsdagen 1892 mottog uppenbarelser från Guden Usitora, som meddelade att en stor förändring skulle komma i världen. Sedan dess har Ômoto haft kvinnligt ledarskap och leds f.n. av den femte andliga ledaren DEGUTI Kurenai.
Under sin historia har Ômoto genomgått flera olika perioder. Den här avhandlingen behandlar främst tiden från 1923, då Ômoto under inflytande från den andra ledarens man DEGUTI Onisaburoo aktivt verkade för att världen skulle förenas under hans ledning. Många av omotoisterna trodde att han var den kommande buddhan Maitreya. Under denna tid inledde Ômoto mission i Europa, genom att man använde det internationella språket esperanto.
De flesta omotoisterna lär sig esperanto. Religionen använder och har till vår tid missionerat på esperanto.
Inom Ômoto har konsten en stor betydelse. "Konst och religion går hand i hand." Budosporten aikido har också sina rötter inom Ômoto.

LEGU! LÄS!

Siv Sjögren / 21 novembro 2004