Söka bostad i storstaden

och andra noveller översatta från originalen på esperanto av Sten Johansson och Leif Nordenstorm.
231 s. 20 cm.

I denna samlingsvolym med översättningar återfinns 29 noveller från skilda epoker, stilar, länder och världsdelar. Vi har försökt göra ett urval som visar lite av bredden i de noveller som har skrivits på esperanto under de senaste 80-90 åren. Introduktionspris: 150 kr.


Andreas Nordström / 6 december 2014