Kontakto

Esperanto-Societo de Gotenburgo
c/o Andreas Nordström
Cederflychts gata 1
SE-422 54  HISINGS BACKA

rete: gbg@esperanto.se

retpaĝo: www.esperanto-gbg.org

sveda poŝtĝiro: 436 12-1

UEA-konto: esgo-l

tel: +46 (0)762-654209

(Ekde 1 marto 2010 la klubo ne plu havas klubejon.)