Om Esperantorörelsen

Många av de esperantotalande är medlemmar i esperanto-organisationer, de flesta är anslutna till Universala Esperanto-Asocio (UEA), en sammanslutning av 70 olika nationella esperantoförbund och av individuella medlemmar från 120 länder. Dess syfte är att främja esperanto, och därmed verka för en lösning av internationella språkproblem.

1669 delegater i 102 länder står till tjänst för alla medlemmar som vill ha kontakter eller behöver hjälp med olika internationella frågor och andra fackfrågor. Ett flertal intresseorganisationer verkar för esperanto inom sina resp. områden.

En esperantisk världskongress, Universala Kongreso de Esperanto (UK), äger rum varje år i en stad någonstans i världen. En världskongress är en stor språkfestival där man visar upp och använder esperanto i många olika sammanhang: föreläsningar, debatter, teaterföreställningar, rockkonserter och andra konserter, kurser, årsmöten för många organisationer som använder esperanto osv, och allt utan tolkar. Årets kongress var i Turin, Italien, 29 juli–5 augusti 2023. Nästa år är den i Arusha i Tanzania.

Världskongresserna brukar samla mer än 2000 deltagare. Kongressen i Warszawa 1987 (esperantos hundraårsjubileum) hade 5946 deltagare. (Detta är bara en liten del av världens esperantotalande.) Den första världskongressen ägde rum 1905 i Boulogne-sur-Mer (Frankrike).

Svenska Esperantoförbundet (SEF), de svenska esperantisternas organisation, är anslutet till UEA.

Svenska Esperantoförbundet
Box 2276
103 17 Stockholm
tfn: 08-34 08 00
hemsida: esperantoförbundet.se/index.php/om-oss
e-post: info@esperantoforbundet.se