Denna sida uppdateras inte längre.

Fotoalbum

2014-09-25/28: SEF:s monter på Internationella torget i Bokmässan.

2014-09-06: Från vår informationsbord i Kärra centrum. Foto: Siv Burell.

2014-08-16: Augustifest hos Granats. Foto: Siv Burell.

2014-07-28: Besök av esperantister från Belgien och Hongkong i Göteborg. Foto: Siv Burell.

2014-07-21/25: Från Esperanto-Institutets sommarkurs 21–25 juli. Foto: Siv Burell.

2014-07-16: Från vår träff på BelParcs kafé i Slottsskogen. Foto: Siv Burell.

2014-07-05: Utflykt till Kvarnabo. Foto: Siv Burell.

2014-05-31: Från vår informationsbord på Tuvetorget. Foto: Siv Burell.

2014-05-24: Från vår informationsbord på Selma Lagerlöfs torg. Foton: Siv Burell.

2014-05-14: Från vårfesten på Hökälla. Foton: Siv Burell.

2014-04-13: 6 bilder från träffen Sverigefinskt. Foton: Siv Burell.

2014-03-16: 9 bilder från årsmötet. Foton: Siv Burell.

2014-02-16: 10 bilder från träffen Esperanto i Afrika. Foton: Siv Burell.

2013-12-07: Från vår julfest hemma hos Helfrid. Foton: Siv Burell.

2013-10-27: Från vår träff "Träffas och trivs med esperantoklubben" i Vuxenskolans lokaler på Karl Gustavsgatan 15. Foton: Siv Burell.

2013-08-28: Från vår träff på Rosencaféet i Trädgårdsföreningen. Foton: Siv Burell.

2013-07-24: Från vår träff på BelParcs kafé i Slottsskogen. Foton: Siv Burell.

2013-06-01: Tuve-torgets dag. Foto: Arild Matsson.

2013-05-25: Från vår informationsbord på Selma Lagerlöfs torg. Foton: Francisco Prieto.

2012-12-12: Från vår julfest hemma hos Helfrid. Foto: Siv Burell.

2012-09-29: Esperantoförlagets monter på Internationella torget i Bokmässan.

2012-09-08: Kärras dag. Foto: Siv Burell.

2012-08-15: Från vår träff på Rosencaféet i Trädgårdsföreningen. Foton: Francisco Prieto/Siv Burell.

2012-06-28: Utflykt till Kvarnabo. Foto: Siv Burell.

2012-05-12: Från vår informationsbord på Selma Lagerlöfs torg.

2012-05-02: Från vårfesten på Hökälla. Foton: Siv Burell.

2011-10-12: Höstens andra klubbträff i lokalen på Tycho Brahes gata. Foton: Siv Burell.

2011-09-14: Höstens första klubbträff i lokalen på Tycho Brahes gata. Foton: Siv Burell.

2011-07-02: Utflykt till Kvarnabo. Foton: Siv Burell.

2011-05-14: Tuve-torgets dag. Foto: Siv Burell.

2011-05-12: Från vårfesten på Hökälla. Foton: Siv Burell.

2011-04-13: Kafémöte på Allégården. Foton: Anita Dagmarsdotter.

2010-09-23 – 2010-09-26: Esperantoförlagets monter på Internationella torget i Bokmässan, där vår förening bidrog med det praktiska arbetet. Foton: Siv Burell.

2010-09-15: Vår höstträff i den gamla bagarstugan i Hökälla. Foton: Siv Burell.

2010-09-04: Lövgärdets dag. Foton: Siv Burell.

2010-08-17: Från vår träff i Botaniska trädgården.

2010-07-13: Från vår träff på Rosencaféet i Trädgårdsföreningen.

2010-06-28: Utflykt till Kvarnabo. Foton: Siv Burell.

2010-04-21: Esperantoalliansens årsmöte. Foton: Anita Dagmarsdotter.

2010-03-23: Årsmötet. Foton Siv Burell och Anita Dagmarsdotter.

2010-01-17: Styrelsemöte. Foton: Anita Dagmarsdotter.

2009-12-15: Julfesten. Foton: Anita Dagmarsdotter.

2009-11-17: Klubbträff. Foton: Anita Dagmarsdotter.

2009-08-29: Lövgärdets dag. Foton: Siv Burell.

2009-07-07: Sommarkaféträffen i Trädgårdsföreningen. Foton: Siv Burell.

2009-05-05: Vårfesten. Foton: Anita Dagmarsdotter.

2008-09-25 – 2008-09-28: Bokmässan i Göteborg. Foton: Anita Dagmarsdotter.

2008-09-13: Lövgärdets dag. Foton: Anita Dagmarsdotter.

2008-06-05: Invigningen av Esperantoplatsen. Foton: Anita Dagmarsdotter och Siv Burell.

2007-10-25 – 2008-11-05: Omdaningen av Esperantoplatsen i Göteborg. Foton: Anita Dagmarsdotter.

2008-05-02 – 2008-05-04: SEF-kongressen i Göteborg. Foton: Anita Dagmarsdotter.

2008-03-04: Årsmötet. Foton: Anita Dagmarsdotter.

2007-09-15: Lövgärdets dag. Foton: Anita Dagmarsdotter.

2007-05-04: Besök från Kubas radio. Foton: Anita Dagmarsdotter.

2006-06-13: Utflykt till Styrsö. Foton: Anita Dagmarsdotter.

2005-05-26: Från utflykten till Lärjeåns dalgång.

2004-05-11: Vårfesten. Foton: Ali Khoshmashbaran.

Ĉi tiu paĝo ne plu estas ĝisdatigata.

Fotoalbumoj

2014-09-25/28: La budo de SEF en la Librofoiro de Gotenburgo.

2014-09-06: De nia informtablo en la centro de Kärra. Fotis: Siv Burell.

2014-08-16: Aŭgustofesto ĉe familio Granat. Foto: Siv Burell.

2014-07-28: Vizito de esperantistoj de Belgio kaj Hongkongo en Gotenburgo. Foto: Siv Burell.

2014-07-21/25: De la somerkursoj de Sveda Esperanto-Instituto 21–25 julio. Fotis: Siv Burell.

2014-07-16: De nia renkontiĝo en la kafejo de BelParc en parko Slottsskogen. Fotis: Siv Burell.

2014-07-05: Ekskurso al Kvarnabo. Fotis: Siv Burell.

2014-05-31: De nia informtablo en la placo de Tuve. Fotis: Siv Burell.

2014-05-24: De nia informtablo en placo Selma Lagerlöfs torg. Fotis: Siv Burell.

2014-05-14: De la printempa festo en Hökälla. Fotis: Siv Burell.

2014-04-13: 6 bildoj de la renkontiĝo Svede–Finne. Fotis: Siv Burell.

2014-03-16: 9 bildoj de la jarkunveno. Fotis: Siv Burell.

2014-02-16: 10 bildoj de la renkontiĝo Esperanto en Afriko. Fotis: Siv Burell.

2013-12-07: De nia julfesto hejme ĉe Helfrid. Fotis: Siv Burell.

2013-10-27: De nia renkontiĝo "Renkontiĝu kun la Esperantoklubo" en la lokaloj de Vuxenskolan en Karl Gustavsgatan 15. Fotis: Siv Burell.

2013-08-28: De nia renkontiĝo en la kafejo de parko Trädgårdsföreningen. Fotis: Siv Burell.

2013-07-24: De nia renkontiĝo en la kafejo de BelParc en parko Slottsskogen. Fotis: Siv Burell.

2013-06-01: La Tago de Tuve. Fotis: Arild Matsson.

2013-05-25: De nia informtablo en placo Selma Lagerlöfs torg. Fotis: Francisco Prieto.

2012-12-12: De nia julfesto hejme ĉe Helfrid. Fotis: Siv Burell.

2012-09-29: La budo de Eldona en la Librofoiro de Gotenburgo.

2012-09-08: La Tago de Kärra. Fotis: Siv Burell.

2012-08-15: De nia renkontiĝo en la kafejo de parko Trädgårdsföreningen. Fotis: Francisco Prieto/Siv Burell.

2012-06-28: Ekskurso al Kvarnabo. Fotis: Siv Burell.

2012-05-12: De nia informtablo en placo Selma Lagerlöfs torg.

2012-05-02: De la printempa festo en Hökälla. Fotis: Siv Burell.

2011-10-12: La dua klubrenkontiĝo en la lokalo en strato Tycho Brahes gata. Fotis: Siv Burell.

2011-09-14: La unua klubrenkontiĝo en la lokalo en strato Tycho Brahes gata. Fotis: Siv Burell.

2011-08-17: De nia renkontiĝo en la Botanika ĝardeno de Gotenburgo.

2011-07-02: Ekskurso al Kvarnabo. Fotis: Siv Burell.

2011-05-14: La Tago de Tuve. Fotis: Siv Burell.

2011-05-12: De la printempa festo en Hökälla. Fotis: Siv Burell.

2011-04-13: Kafeja renkontiĝo en Allégården. Fotis: Anita Dagmarsdotter.

2010-09-23 – 2010-09-26: La budo de Eldona en la Librofoiro de Gotenburgo, kie nia klubo kontribuis per la praktika laboro. Fotis: Siv Burell.

2010-09-15: Nia aŭtuna renkontiĝo en la malnova bakejo en eksbieno Hökälla. Fotis: Siv Burell.

2010-09-04: La Tago de Lövgärdet. Fotis: Siv Burell.

2010-07-13: De nia renkontiĝo en la kafejo de parko Trädgårdsföreningen.

2010-06-28: Ekskurso al Kvarnabo. Fotis: Siv Burell.

2010-04-21: La jarkunveno de Esperantoalianco de Gotenburgo. Fotis: Anita Dagmarsdotter.

2010-03-23: La jarkunveno. Fotoj de Siv Burell, fotoj de Anita Dagmarsdotter.

2010-01-17: Estrarkunsido. Fotis: Anita Dagmarsdotter.

2009-12-15: La kristnaskfesto. Fotis: Anita Dagmarsdotter.

2009-11-17: Kluba renkontiĝo. Fotis: Anita Dagmarsdotter.

2009-08-29: La Tago de Lövgärdet. Fotis: Siv Burell.

2009-07-07: La somera kafejrenkontiĝo en parko Trädgårdsföreningen. Fotis: Siv Burell.

2009-05-05: La printempa festo. Fotis: Anita Dagmarsdotter.

2008-09-25 – 2008-09-28: La Librofoiro de Gotenburgo. Fotis: Anita Dagmarsdotter.

2008-09-13: La Tago de Lövgärdet. Fotis: Anita Dagmarsdotter.

2008-06-05: La inaŭguro de placo Esperantoplatsen. Fotis: Anita Dagmarsdotter kaj Siv Burell.

2007-10-25 – 2008-11-05: La renovigado de placo Esperantoplatsen en Gotenburgo. Fotis: Anita Dagmarsdotter.

2008-05-02 – 2008-05-04: La SEF-kongreso en Gotenburgo. Fotis: Anita Dagmarsdotter.

2008-03-04: La jarkunveno. Fotis: Anita Dagmarsdotter.

2007-09-15: La Tago de Lövgärdet. Fotis: Anita Dagmarsdotter.

2007-05-04: Vizito el Radio Kubo. Fotis: Anita Dagmarsdotter.

2006-06-13: Ekskurso al Styrsö. Fotis: Anita Dagmarsdotter.

2005-05-26: La ekskurso al la valo de la rivereto Lärje.

2004-05-11: La printempa festo. Fotis: Ali Khoshmashbaran.