Kontakt

Esperanto-Societo de Gotenburgo
c/o Andreas Nordström
Cederflychts gata 1
422 54  HISINGS BACKA

tfn ordf. Ingegerd Granat: 073-5025332
e-post: gbg@esperanto.se
hemsida: www.esperanto-gbg.org
plusgiro: 436 12-1
org.nr: 857207-6795
UEA-konto: esgo-l

Klubben har inte längre någon föreningslokal, utan vi träffas på olika ställen som kaféer, hyrda lokaler, studieförbund eller hemma hos varandra.