VINTERN – VÅREN 2024

Esperantolördagar
Kurser för nybörjare, fortsättning och konversation varannan lördag på följande lördagar på Redbergsskolan, Örngatan 6, kl 10–12:
20/1, 3/2, 17/2, 2/3, 23/3, 6/4, 20/4, 4/5.
Ingång B, våning 3. Om du inte deltagit förut, så behöver vi dina personuppgifter (krav från Studieförbundet Vuxenskolan). Ta själv med dig vad du vill äta och dricka under pausen. Kostnad endast för studiematerialet. Mer information (och anmälan, om det är första gången för dig): Siv Burell tfn 070-7213479, e-post  Välkommen!

Bokcirkel "IRL" inleder första halvtimmen av Esperantolördagarna. Kopior fås på plats.

Esperantolördagarna sker i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolans logga

I vår bokcirkel Librorondo via Zoom läser vi fr.o.m. januari La kurioza incidento de la hundo en la nokto av Mark Haddon, översatt av Simon Davies. Läs mer i Ora Ĵurnalo nr 68. Nya deltagare välkomna, mer information och anmälan: Siv Burell tfn 070-7213479, e-post.

Söndag 28 januari kl. 17.
Söndag 25 februari kl. 17.
Söndag 31 mars kl. 17.
Söndag 28 april kl. 17.
Söndag 26 maj kl. 17.

Andra tips

Självstudier

Tips och handledning av Lars Forsman.
Lära sig på egen hand via internet, t.ex. Lernu, Kurso de Esperanto eller Esperanto på 12 dagar. Om du kan engelska finns Duolingo.
Läroböcker kan beställas från esperantoförlaget Eldona.
Se fler tips på Svenska Esperantoförbundets informationssida.

Bild ur youtube-filmen

YouTube-filmen Esperanto mångfaldigar orden är en kort introduktion till esperantos grammatik.

”Tusen och en natt” – Esperantoseminarium på Visingsö 7–9 juni 2024

På försommaren 2024 anordnar Göteborgs Esperantoförening ett språkseminarium på Visingsö lett av polske esperantisten Andreo Bach under lördagen den 8 juni.
Fredagen den 7 juni är en res- och samlingsdag. Vi äter middag tillsammans och presenterar och installerar oss, umgås eller vilar.
Lördagen är en studiedag. Vi samlas efter frukost i samlingssalen där vi genomför dagen i grupper, som är blandade så att den som kan mer stöttar den som kan mindre. Under lördagen gör vi avbrott för lunch och kaffepaus. Vi avslutar med middag och samkväm.
Söndagen startar vi med frukost och ”Remmalag” runtom på Visingsö. (Betalas särskilt, 195 kr.) Vi avslutar med lunch och utvärdering.
Det är vår förhoppning att vi skall ha skaffat nya bekantskaper och gjort framsteg på språkområdet men framför allt att vi har haft en underbar upplevelse på Visingsö. Varmt välkomna, det kan ju bli väldigt trevligt!

Praktisk information
Resa  Var och en åker på egen hand till färjeläget i Gränna.
Boende  Varje deltagare som kan tänka sig bo i dubbelrum betalar 650 kr/natt, dvs. för två nätter blir det 1300 kr. Deltagare som önskar enkelrum betalar 1300 kr/natt, dvs. för två nätter blir det 2600 kr.
Måltider  Det är beställt sex måltider per person, varje måltid kostar 150 kr, dvs. 900 kr/person. Meddela om du har allergier, speciell diet osv.
Kursavgiften är 500 kr/person. Den skall täcka avgifter för seminarieledare och administration.
Sammanlagt blir det alltså 2700 kr/person för seminariehelgen, eller 4000 kr för den som vill ha enkelrum.
Möjlighet till resestipendium !
SEF har sedan många år ett erbjudande om stipendier och resebidrag. Man kan hitta reglerna på SEFs hemsida esperantoförbundet.se / kontakt / medlemsstöd.
Anmäl dig via gbg@esperanto.se. För giltig anmälan ska kursavgiften vara inbetalad senast 2024–03–07 till Göteborgs Esperantoförening, plusgiro 43612-1. (Kursavgiften återbetalas endast om seminariet måste ställas in.)
Mer information kommer så småningom att finnas här.

Ingegerd Granat, ordf. för Göteborgs Esperantoförening