STUDIER VINTERN–VÅREN 2021–2022

I vår bokcirkel läser vi tillsammans Sesdek ok – Sten Johanssons näst senaste bok. Följande datum har vi internetträffar via Zoom och pratar om boken. Nya deltagare välkomna, anmälan via e-post.

Söndag 2 januari kl. 17, kapitel 11.
Söndag 23 januari kl. 17, kapitel 12.
Söndag 27 februari kl. 17, kapitel 13.
Söndag 27 mars kl. 17, sista kapitlet (med medverkan av författaren).

Nybörjarkurs   Nybörjarkurs i esperanto på nätet måndagar kl 17–18, start 24 januari. Eftersom covidsmittan gör att vi inte vet när vi kommer att kunna starta en nybörjarkurs på Redbergsskolan, startar vi en på nätet. Tanken är att vi så småningom kan ha en kombinerad fortsättning – zoom på nätet och med jämna mellanrum träffar på Redbergsskolan. Vi använder kursboken EPoGo = Esperanto por gimnazianoj. Vi får använda SEFs zoom-konto och måndagar kl 17–18 verkar passa. Kostnad 100:– för kursboken. Mer information och anmälan: tfn 070-7213479, e-post /Siv Burell

Esperantolördagar   Kurser för nybörjare/"återbörjare", fortsättning och konversation på följande lördagar på Redbergsskolan kl 10–12:
12/2, 26/2, 12/3, 26/3, 9/4, 23/4, 7/5, 21/5 2022.
Din anmälan ska innehålla personnummer, namn, postadress, e-postadress, telelefonnummer och meddelande om ev. tidigare esperantokunskaper. Kostnad endast för studiematerialet. Mejla oss på gbg@esperanto.se så får du mer information. Välkommen!

Esperantolördagar i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolans logga

Andra tips

Självstudier
Tips och handledning av Lars Forsman.
Lära sig på egen hand via internet, t.ex. Lernu, Kurso de Esperanto eller Esperanto på 12 dagar. Om du kan engelska finns Duolingo.
Läroböcker kan beställas från esperantoförlaget Eldona.
Se fler tips på Svenska Esperantoförbundets informationssida.

Bild ur youtube-filmen

YouTube-filmen Esperanto mångfaldigar orden är en kort introduktion till esperantos grammatik.

Esperanto-Gården
Esperantorörelsen har en kursgård i Lesjöfors, som även är ett vandrarhem, öppen året runt. Veckokurser anordnas åtminstone varje sommar.