HÖSTEN 2024

Esperantolördagar
Kurser för nybörjare, fortsättning och konversation varannan lördag på följande lördagar på Redbergsskolan, Örngatan 6, kl 10–12:
24/8, 7/9, 21/9, 5/10, 19/10, 2/11(?), 16/11, 30/11, 14/12.
Ingång B, våning 3. Om du inte deltagit förut, så behöver vi dina personuppgifter (krav från Studieförbundet Vuxenskolan). Ta själv med dig vad du vill äta och dricka under pausen. Kostnad endast för studiematerialet. Mer information (och anmälan, om det är första gången för dig): Siv Burell tfn 070-7213479, e-post  Välkommen!

Esperantolördagarna sker i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolans logga

I vår bokcirkel Librorondo via Zoom läser vi La kurioza incidento de la hundo en la nokto av Mark Haddon, översatt av Simon Davies. Läs mer i Ora Ĵurnalo nr 68. Nya deltagare välkomna, mer information och anmälan: Siv Burell tfn 070-7213479, e-post.

Söndag 30 juni kl. 17.
Söndag 28 juli kl. 17.
Söndag 25 augusti kl. 17.
Söndag 22 september eller 6 oktober kl. 17.
Söndag 27 oktober kl. 17.
Söndag 24 november kl. 17.

Andra tips

Självstudier

Tips och handledning av Lars Forsman.
Lära sig på egen hand via internet, t.ex. Lernu, Kurso de Esperanto eller Esperanto på 12 dagar. Om du kan engelska finns Duolingo.
Läroböcker kan beställas från esperantoförlaget Eldona.
Se fler tips på Svenska Esperantoförbundets informationssida.

Bild ur youtube-filmen

YouTube-filmen Esperanto mångfaldigar orden är en kort introduktion till esperantos grammatik.