Styrelse

Ordförande:
Ingegerd Granat
Enerkullsdalen 1
424 56 GUNNILSE
tfn 073-5025332
Visa e-postadress

Vice ordförande:
Siv Burell
Lekstorpsvägen 46 E
443 41 GRÅBO
tfn 070-7213479
Visa e-postadress

Sekreterare, medlemsblad, hemsida:
Andreas Nordström
Cederflychts gata 1
422 54 HISINGS BACKA
tfn 0762-654209
Visa e-postadress

Kassör:
Magnus Löndén
Dammviksvägen 36
443 71 GRÅBO
tfn 076-0385794
Visa e-postadress

Övriga ledamöter:
Margareta Andersson och Jan-Ove Ahlm.

Revisorer:
Ralf Jalming (visa e-postadress) och Bo Lyckegård.

Syfte

Vår förening arbetar för det internationella språket Esperanto. Verksamheten omfattar esperantokurser, föredrag på och om esperanto, kulturell verksamhet med anknytning till esperanto och opinionsbildning om språklig jämlikhet i internationella kontakter. Esperantorörelsen är partipolitiskt neutral. De mänskliga rättigheterna, och särskilt den språkliga sidan av dem, är en grundsten för vår verksamhet.

Göteborgs Esperantoförening grundades formellt 1956 som en sammanslagning av två tidigare esperantoföreningar. Den första esperantoföreningen i Göteborg grundades 1892.