Medlemskap   Man blir medlem både i Göteborgs Esperantoförening och i Svenska Esperanto-Förbundet. Skicka ett mejl till SEF med nedanstående uppgifter och du kommer att få ett mejl tillbaka med div. information och betalningsanvisningar. Medlemskapet kostar 180 kr/år* om du vill ha medlemstidningen La Espero som en mejlbilaga, eller 230 kr/år* om du vill ha tidningen i pappersformat. Du får också Göteborgsföreningens medlemsbrev (ingen extra kostnad – brevet skickas endast ut som mejlbilaga). Göteborgsföreningen har en frivillig medlemsavgift på 100kr/år, betalas via plusgiro 436 12-1, Esperanto-Societo de Gotenburgo (inte samma plusgiro som till SEF).

Skicka följande uppgifter till  svenska@esperantoforbundet.se

Svenska Esperantoförbundet erbjuder också ett Startpaket för 400 kr som innehåller medlemskap för ett år, lärobok, övningsbok, Lilla ordboken och Kompendium. Ange också i mejlet till Esperantoförbundet om du är intresserad av det.

*) Medlemskapet löper inte från januari till december, utan från den månad man blir medlem och 12 månader framåt. Det finns ingen särskild medlemskategori för familjemedlem eller ungdomsmedlem, utan det är samma låga avgift för alla.

Medlemsinformation ges via denna hemsida, se Aktuellt. Föreningen ger också ut ett medlemsbrev via mejl fyra gånger per år. Föreningen skickar dessutom ut ett nyhetsbrev, Rapida Informilo, per e-post när vi vill informera om aktiviteter med kort varsel (dvs saker som inte hinner komma med i föreningens medlemsblad). Skicka ett mail till oss om du vill vara med i vår sändlista för Rapida Informilo (kostnadsfritt). SEF sänder dessutom tidningen La Espero till medlemmarna.

Personuppgiftsansvarig är styrelsen. Vi håller register över medlemmarnas namn, postadress, telefonnummer, e-postadress och födelsedatum (men ej de fyra sista siffrorna i personnumret – vid deltagande i studiecirkel i samarbete med ett studieförbund kräver dock studieförbundet i regel att man anger hela personnumret). Vi använder personuppgifterna för utskick av medlemsblad och e-postutskick till medlemmen. Som medlem har man rätt att få veta vilka personuppgifter vi har om denne och v. b. få dem rättade. När en medlem lämnar föreningen raderas personuppgifterna. Detsamma gäller om man avslutar prenumerationen på vårt e-postutskick Rapida Informilo. Detta skickas dock även till icke-medlemmar, så avslutande av prenumerationen måste ske separat. Som medlem i Göteborgs Esperantoförening är man samtidigt medlem i Svenska Esperanto-Förbundet. Se SEFs hemsida för motsvarande information.